Ledarskap & strategi

Att leda i kris

Hur kommer det sig att stora organisationer ofta står handfallna och är dåligt förberedda när krisen kommer?

Carolin Runnquist är en av Sveriges främsta experter på cybersäkerhet och krishantering. Nu har hon samlat 15 års erfarenhet i boken Att leda i kris. Den kommer ut precis då världen måste bereda sig på att hantera olika typer av kriser i coronavirusets spår.

Ska man sammanfatta ­Carolins erfarenheter i en enda mening ­landar man i denna: Värderingsstyrda organisationer klarar kriser bättre.

»Värderingar är en hjärtefråga för mig. Företag och organisationer som lever sina värderingar har mycket gratis när det uppstår en kris, men de är också mycket bättre på att förebygga kriser«, säger hon.

Många organisationer skapar ­värdegrundsdokument med ord som öppenhet, transparens, hållbarhet och omtanke. Men papperet har inget värde om det inte diskuteras.

»Vi måste hela tiden prata om vad vi menar med öppenhet, transparens och omtanke. Lyssnar vi på en medarbetare som exempelvis upptäckt slarv med säkerhetsrutiner, ­internstölder, trasig utrustning eller annat?«

Genom åren har hon hjälpt kommuner, myndigheter och företag. Hon ser stora risker med den snabba digitaliseringen.

»Företag och samhällsfunktioner har gjorts sårbara. Fokus ligger på kundnytta, bekvämlighet och snabbhet, men säkerhetstänket är inte alltid med.«

Hennes nuvarande jobb på Swedbank, där hon har titeln head of ­digital channels går ut på att bygga motståndskraftiga digitala lösningar.

»Organisationer är sårbara om system går ner, och medarbetarna står ofta handfallna. Därför behöver man säkerställa att organisationen kan göra det allra viktigaste även om de vanliga systemen inte fungerar«, säger hon.

»Företag och organisationer som lever sina värderingar har mycket gratis när det uppstår en kris,
men är också bättre på att
förebygga kriser.«

Kriser kommer ofta från oväntade håll. Men organisationer som kartlägger risker och där man ser tecknen i tid, behöver inte bli överrumplade. 

»Det går ofta att förebygga och stoppa en negativ utveckling som ett intrång eller ett informationsläckage innan det har utvecklats till en kris«, framhåller hon.

Hon förklarar att 80 procent av ­arbetet handlar om att förebygga.

Men förr eller senare händer något som kräver att det finns en trimmad krisorganisation på plats. 

»När något oväntat inträffar behöver var och en i krisledningsteamet ha sina givna uppgifter. Vd ska jobba strategiskt för att lotsa ur krisen, ge trygghet och se till att inte människor far illa i onödan. Kommunikatörer och andra ska göra det de är bäst på – allt med sikte på normalisering av verksamheten. För att alla ska kunna ta sina givna roller behöver man öva tills det sitter«, säger hon.

Hon anser att en krisorganisation bör hållas ganska liten. De flesta medarbetare ska helst arbeta på som vanligt. Men alla medarbetare behöver involveras i det dagliga säkerhetsarbetet och tränas i att upptäcka risker:

»Uppmärksamma medarbetare, tränade i ett ›what if‹-tänkande kan många gånger se problem innan det hunnit bli incidenter som i sin tur bygger upp till en kris.«   

Text: Dagmar Forne
Foto: Alexandra Giertz

Publicerad: måndag 18 maj, 2020

CAROLIN RUNNQUIST

Första jobbet: Kassör på Ica.

Bästa egenskap: Snäll. Plus bra på att fatta beslut.

Dold talang: Gymnastik.

Förebild: Lisa Lindström, vd Doberman

Motto: »Allt går. Och det som inte går, går över.«

 

 

FEM RÅD ATT FÖREBYGGA KRISER

1. Arbeta aktivt med organisationens värderingar med samtliga medarbetare.

2. Uppmuntra medarbetare att vara vaksamma och rapportera avvikelser.

3. Dagligt säkerhetsarbete för att upptäcka avvikelser i både fysisk och digital miljö.

4. Skapa en krisorganisation som kan aktiveras snabbt.

5. Öva på krisscenarier, både -teoretiska övningar och realistiska.

 

 

FEM RÅD I KRISEN

1. Försök få överblick över läget så snabbt som möjligt.

2. Aktivera krisorganisationen. Utse någon att logga alla händelser och åtgärder.

3. Behåll lugnet. Skapa trygghet och ange riktning.

4. Kommunicera kända fakta så tydligt som möjligt.

5. Se till att alla i teamet kan få mat, vila och sömn.