Marinette Patriksson är en av kursledarna i Sveriges HR Förenings och IHM:s utbildning till Diplomerad HR Business Partner.

Ledarskap

Våga ta klivet

Marinette Patriksson, expert på förändringsarbete, efterlyser chefer som har modet att lyfta blicken och sätta en ny agenda. Det är viktigare än någonsin!

Ett av Marinette Patriksson favoritcitat myntades av den danske filosofen Søren Kierkegaard: »Alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring.«

Marinette Patriksson arbetar bland annat som föreläsare med fokus på förändringsarbete, och är en av kursledarna i Sveriges HR Förenings och IHM:s utbildning till Diplomerad HR Business Partner.

»I programmet tittar vi på vad HR bör ta med sig in i framtiden när det handlar om att driva organisation och affär, och då är förändring ett konstant tillstånd«, säger hon.

I den processen är det avgörande att få med alla medarbetare på resan, och samtidigt skapa möjligheter för nytänk. 

Därför är det i utbildningen, vid sidan av affärsmannaskap, stort fokus på strategisk HR, ledarskap och kommunikation.

Marinette har en bakgrund som vd, affärsområdeschef, divisionschef och försäljningschef men har också varit HR-chef under en period.

»Förändringsarbete är ett komplext och ett smula abstrakt område. Det har faktiskt hänt att jag jobbat med bolag där ledningen inte vill vara med på den förändring de själva har satt igång. För de har inte riktigt insett förrän efter ett tag vilka konsekvenser förändringen skulle få för dem själva.«

Att det kan bli så beror på att det kan vara svårt att göra en vettig konsekvensanalys av vad förändrings-arbetet mynnar ut i.

Marinette arbetar alltså med något »ingen« vill ha – men som är helt nödvändigt. 

»Alla förstår inte att all förändring börjar med dem själva. Ofta tänker man att det är någon annan som ska förändras«, säger Marinette.

Förändringsarbete kan vara påkallat av olika anledningar. 

Marknadsförutsättningar kan förändras. Konjunkturen kan svänga.

Eller så kan ett virus orsaka en pandemi.

»Vi befinner oss just nu i en extremt komplex situation, där ett virus har orsakat enorma förändringar i samhällsekonomin, och fullständigt ruckat de grundvalar som många företag vilar på. Nu mer än någonsin behövs chefer som lyfter blicken. Som ser vad som behövs när vi står inför en kris och människor befinner sig mitt i stormens öga.«

Marinette har många gånger varit inhyrd för att jobba med förändringsarbete på olika företag. »När man tittar på verksamheter utifrån ett organisationsperspektiv är det inte alltid den som är innanför som har de bästa glasögonen. Man är hemmablind. Man förstår att man behöver hänga med, att man behöver skruva på och förändra verksamheten, men man vet inte hur man ska göra och då kan man ofta förändra fel saker.«

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Peter Cederling

Publicerad: onsdag 20 maj, 2020

MARINETTE PATRIKSSON

Bor: SaltsjöBoo

Karriär: Kontorist, banktjänsteman, säljare, kundtjänstchef, försäljnings-och marknadschef, konsult, försäljningschef, vd, ao-chef, divisionschef, konsult- och interimchef. 

Gör: Konsult och föreläsare inom organisationsutveckling och ledarskap.

Dold talang: Kan gå ner i spagat.

Första jobbet: Kioskbiträde.

Bästa egenskap: Driv och optimism.

Intressen: Fascination för rovfåglar och hockeynörd.