Foto: Shutterstock

Forskning

Våga fråga!

Ny studie visar: Det ökar din trovärdighet som chef.

De flesta ledare tar för givet att en fråga avslöjar okunskap och att ens kompetens därmed ifrågasätts. En ny studie av Irina Cojuhrenco och Natalia Karelaia på University of Surrey, visar däremot att chefer som rutinmässigt ställer frågor blir mer tro­värdiga i sina chefsroller.

I den första studien frågas 281 chefer ut och endast 29 procent ställer frågor så ofta de kan. De tycker att frågor är ett bra sätt att öka tilliten, att få input och hjälp – samt att visa ödmjukhet. Men de är pessimistiska när det gäller nyfikenhetens effekt på hur kompetenta de uppfattas. 

Och naturligtvis är det inte ogrundat – kompetens och trovärdighet hänger ihop. Men forskarna gjorde fyra kompletterade studier där de fann att frågor hade en betydligt mindre negativ inverkan än att säga »Jag vet inte«. Och den negativa effekten av frågor motverkades till stor del av en ökning av upplevd ödmjukhet. Ledare som ställde frågor upplevdes som mer pålitliga och deltagarna var mer villiga att hjälpa dessa. 

Forskarna utfärdar dock en varning för frågor som är manipulativa och inte uppriktigt efterfrågar mottagarens expertis – och lägger till att särskilt kvinnliga chefer tydligt bör kommunicera att de är den slutliga beslutsfattaren eftersom de i högre grad riskerar att deras frågor misstas för ansvarsförskjutning. 

Publicerad: lördag 23 maj, 2020