SÅ JOBBAR VI!

I stormens öga

Hur hanterar man en kris utan slutdatum? Möt Lena Henning, HR- och kommunikations­direktör på Danderyds sjukhus, i ett samtal om när allt förändrades.

För Lena Henning har HR aldrig handlat om utbildning, arbetsrätt eller arbetsmiljö utan om att utveckla människor, relationer och verksamheter. 

»HR är en fantastisk plattform om man vill vara med och påverka«, säger hon. Efter att ha arbetat som HR- och kommunikationsdirektör på SAS har hon sedan snart nio år tillbaka motsvarande yrkestitel på Danderyds sjukhus. 

»Att arbeta i hälso- och sjukvården är att arbeta med det viktigaste i människans liv – nämligen livet självt. Det första andetaget, det sista i en människas liv och allt där emellan … Perspektivet är oändligt, från den djupaste smärta och kärlek till det objektiva, kliniska och känslobefriade«, berättar Lena.

Med sin långa bakgrund har hon flera självupplevda erfarenheter av krishantering, bland annat från SAS-haverierna i Milano och Gottröra, men också internationella bedrägerier, finansskandaler, omfattande strejker, omstruktureringar och neddragningar.

Att förbereda sig för en extraordinär situation som coronakrisen är dock väldigt svårt, betonar hon. 

»Det gäller att försöka förbereda sig för det oväntade, det vi inte förstår, att förbereda sig för att styra och leda med många okända parametrar. Vi tränar och har erfarenhet av tsunamikatastrofen och terrorattentat. Men med coronakrisen väntade en utmaning som visade sig vara annorlunda på så många sätt.«

Lena Henning beskriver ett virus som inte uppträdde som andra coronavirus, en kris som inte varade 48 eller 72 timmar – en kris utan slutdatum. Helt enkelt »en osynlig fara som trängde sig in inte bara i själva yrkesutövningen utan hotet och det oväntade kom nära individen själv«.

Många dimensioner i HR-arbetet ställs på sin spets och framför allt när medarbetare utsätts för väldigt stora påfrestningar.

»I den kris vi befinner oss i spelar HR en viktig roll. Många dimensioner i HR-arbetet ställs på sin spets och framför allt att många medarbetare hamnar i väldigt svåra situationer som innebär utom-ordentligt stora påfrestningar.«

Hur har ni försökt lösa de utmaningar som uppstått? 

»Genom att tänka att rätt person ska vara på rätt plats. Staben (där bland annat HR och kommunikation ingår) har bemannats med personer som har haft både kompetens och bra inställning, och samarbetet mellan alla verksamhets-områden har varit väldigt starkt. Inom loppet av några veckor utbildade vi 500 personer samtidigt som vi var involverade i en intensiv rekryteringsinsats där cirka 600 personer intervjuades på kort tid.«

Danderyds sjukhus gick i ett första skede upp i stabsläge. När mer omfattande delar av sjukhuset påverkades och de behövde arbeta på ett nytt sätt för att hantera situationen gick man sedan upp i förstärkningsläge. 

»Vi har gjort så kallade omfall, vilket innebär att många medarbetare har arbetat i andra positioner jämfört med normalläget.«

Kraftsamlingen, den omfattande omställningen som Danderyds sjukhus gjort, lyfter Lena Henning fram som ett stort ljus i mörkret under coronapandemin.

»Många har arbetat i nya roller. Personer har vuxit och axlat ansvar. Nu får vårdens medarbetare den hjältestatus de förtjänar.«

Som HR-chef för ett stort sjukhus har du samtidigt haft en av de mest utsatta positioner man kan ha i dag. Hur har du hanterat den utmaningen under krisen? 

»Jag har inget emot att arbeta under stark press. Under perioden då vi arbetade sju dagar i veckan visste jag inte vilken veckodag det var, men jag är också bra på att helt koppla av. Jag har en väldigt effektiv switch on- och offknapp.«

Tuffaste ögonblicket?

»När den första patienten avled på sjukhuset och när den första medarbetaren bekräftades ha covid-19 följde oerhört intensiva dygn. Det innebar väldigt nära samarbete med Smittskydd Stockholm och Region Stockholm och extrem mediebevakning. Riktlinjer för hantering av arbetsprocedurer hanterades i realtid eftersom detta var en helt ny situation. Vi hanterade samtidigt personers oro och nyckelpersoner som arbetade dygnet runt under oerhörd press.«

Hur hittar du och dina kollegor framtidstro och optimism i ett sådant här läge?

»Att veta att man, om än bara så lite, kan bidra till att det blir bättre, för såväl patienter, som närstående och medarbetare, det gör att man orkar. Plus att vi vet att det finns lösningar. Forskare samarbetar globalt för att ta fram vaccin och behandlingsmetoder och hjälps åt för att försöka förstå virusets oväntade konsekvenser. Det finns så många otroligt kompetenta personer som bidrar.«

Vad har du lärt dig för framtiden?

»Att försöka ligga steget före och alltid tänka nästa steg, att kriser tydligt visar vilka som kan hantera krisen och växer som personer, kliver fram och tar ansvar. Kriser innebär mycket svåra utmaningar, men också många positiva lärdomar.« 

»Kriser innebär mycket svåra utmaningar, men också många positiva lärdomar.«

Text: Henrik Lenngren
Foto: Mikael Sjöberg

Publicerad: måndag 22 juni, 2020

LENA HENNING

Gör: HR- och kommunikationsdirektör på Danderyds sjukhus.

Dold talang: Kan fickparkera med bara ett par tre centimeters marginal.

Motto: »Håll i, håll ut«

(i coronatider).

Första jobbet: Granskare/utredare på folk- och bostadsräkningen, Stockholms statistik- och utredningskontor.

Bästa egenskap: Samlad under press.

Udda intresse: »Har sprungit ultramaraton till allas stora förvåning.«

Lena Henning har lång erfarenhet av krishantering – men coronakrisen var omöjlig att förbereda sig inför.