TENKIK

Lyckas med digital onboarding

När alla jobbar hemma – hur hälsar man en ny medarbetare välkommen i gänget?

1. Planera tillsammans med teamet. 

Låt teamet vara delaktigt i att få den nya medarbetaren att känna sig välkommen. Att alla involveras kan bidra till att man känner sig extra behövd – en fördel nu när många jobbar hemifrån och kanske känner sig ensamma och omotiverade. 

2. Välkomna och var extra tydlig och personlig – trots att ni inte ses.

Att vara helt ny, inte känna någon och vara osäker på förväntningar gör det extra svårt att arbeta hemifrån. Presentera medarbetaren snabbt för teamet och viktiga nyckelpersoner. Boka in en informell videofika där alla får chansen att säga hej och välkommen. 

3. Se till att medarbetaren får information, men glöm inte det sociala och kulturella. 

Att introducera medarbetaren till praktisk information om avdelningar, mål och utmaningar brukar vara det lättaste. Men det sociala och kulturella på arbetsplatsen kan vara lika viktigt: arbetstider, tillgänglighet, hur ni kommunicerar … Bjud in till digitala nätverksmöjligheter och mentorskap.

4. Ge medarbetaren alla ­kontaktuppgifter.

Se till att medarbetaren själv kan ta kontakt med rätt personer: teknisk support, fakturafrågor, CRM-systemet. Startsträckan blir kortare och medarbetaren blir snabbare produktiv. Förbered berörda personer i organisationen på att den nya medarbetaren kanske hör av sig med frågor. 

5. Boka in avstämningar.

Avsätt tid dagligen de första veckorna för att stämma av läget. Får medarbetaren det stöd hen behöver? 

6. Be medarbetaren om feedback.

Våga fråga vad som fungerar väl i introduktionen och vad som hade kunnat göras bättre. Det hjälper er att utvecklas inför kommande rekryteringar och att fånga upp medarbetarens förväntningar på det nya jobbet.

Källa: Edge
Foto: Shutterstock

Publicerad: måndag 22 juni, 2020