Vi pratar med

… Gunilla Asker, ny vd på Edge, först ut med e-handel av HR-tjänster.

»Det går inte att nog understryka hur viktigt HR är i förändringsprocesser.«

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du tar med dig till det nya jobbet?

»Jag har varit i flera branscher och positioner, och vissa erfarenheter är mer funktionella och andra mer generella. Mina många år på Unilever gav ett starkt kundfokus, att på bästa sätt alltid utgå ifrån marknaden och kunden. Samtidigt är tydligheten i de egna varumärkena central för varumärkesstrategin. 

Den andra långa erfarenheten är från mediebranschen. Som vd för SvD ledde jag arbetet under de turbulenta år då digitaliseringen förändrade hela spelplanen. Vi lyckades bevisa att det går att ta betalt för digital kvalitetsjournalistik. Vem trodde det 2012? Affärsstrategi, kundfokus, varumärkesstrategi och ork är avgörande. Ork att beta av, göra och tro på den väg vi valt. Det kan vara tufft när mycket svåra beslut måste tas, men samtidigt är det mycket lärorikt och stimulerande att få förmånen att leda förändringsprocesser.«

Hur känns det att ta ett vd-jobb i en så skakig tid? 

»Jag tycker att det känns bra. Bra att få hjälpa till. Det handlar om att kavla upp ärmarna och stötta teamet på Edge. De har gjort ett mycket bra arbete med att digitalisera produkten och ligger nu i framkant. Jag kommer in i ett läge där jag hoppas kunna bidra snabbt. Just nu är det mycket skakigt och osäkert i hela samhället. Det gör att det är ännu viktigare att ha en klar strategi och aktiviteter för att göra det bästa för kunderna. Jag har redan träffat flera i Edgeteamet och sett den enorma kompetens som finns.«

Vad tror du om framtiden för digitala HR-tjänster?

»Jag tror att de har en stor potential. Inte bara för att göra det självklara, att underlätta det strategiska och operativa arbetet för HR-specialister och chefer, utan också för att stärka och utveckla HR-arbetet. Det går inte att nog understryka hur viktiga HR- och ledarskapsfrågorna är i förändringsprocesser.«

Hur ser du på digitaliseringen som råder i samhället?

»För mig är digitaliseringen ett medel för väldigt mycket. Jag ser det inte som en separat företeelse, utan något vi lever med. Under denna tid har digitaliseringen varit livlinan för distansarbete. Det är snarare hur vi använder verktygen vi kan fundera på. Effektivt och kreativt, utan att överanvända dem.«

Och mer specifikt, ur ett HR-perspektiv?

»På samma sätt, digitala verktyg kan inte ersätta människor. Vad jag vet är det långt kvar tills AI har en kognitiv förmåga. Jag är för all utveckling, digitaliseringen är ett ovärderligt verktyg. Vi får också data på ett helt annat sätt som, rätt använt förstås, ger helt nya möjligheter till innovation och värdeskapande.«

Vad har du för råd till Sveriges HR-specialister 2020?

»Jag har varit chef och ledare i över 25 år och kommer från det hållet in i HR. Att ge råd till alla duktiga HR-specialister känns inte självklart. Däremot vet jag att HR, strategi och affärer är oskiljaktiga. När dessa går i takt i alla steg blir resultaten därefter. Jag har många gånger upplevt att HR-chefen har varit helt ovärderlig i svåra förändringsarbeten och kring strategisk digital transformation. Här tror jag att de digitala HR-verktygen kan ta dessa samarbeten till ännu högre nivåer.«

Vilket är det bästa jobb du har haft, utifrån ditt eget perspektiv?

»Jag är glad att jag har exakt den karriärerfarenhet jag har. Det är tack vare min egen resa och de chefer, kollegor och medarbetare jag har haft som jag har kunnat utvecklas. SvD-resan var unik då vi stod mitt i stormens öga under en lång tid och framgångsrikt klarade den digitala transformationen av bolaget.«

Publicerad: tisdag 23 juni, 2020

GUNILLA ASKER

Yrke: Vd, civilekonom.

Bor: Danderyd.

Familj: Man och två vuxna barn samt stor släkt.

Talang: Strategiska modeller och goda grytor.

Fritidsintresse: Golf och andra sporter, barnböcker och att umgås med familj och vänner.

Förebild: Astrid Lindgren, Winston Churchill.

Stolt över: Privat är det våra barn och i jobbet min fantasi och uthållighet.