Siri Wikander och Christine Bard leder Sveriges HR Förenings utbildning Så samarbetar HR med kommunikation och marknad.

Utbildning

Gränslöst samarbete

Ett lyckat samarbete mellan olika avdelningar kan vara en förutsättning för framgång. HR People har pratat med Siri Wikander som tillsammans med Christine Bard håller en utbildning ihop med Sveriges HR Förening i september.

Samarbete över avdelningsgränserna på företag låter väl snarast som en självklarhet – alla jobbar ju mot samma mål – men det är tydligen inte alltid så?

»Nej, många medarbetare upplever att samarbete mellan avdelningar kan vara en utmaning. Det visar både vår egen förstudie, olika medarbetarundersökningar och forskning. Vår förstudie visar dessutom att samarbetet har påverkats av coronapandemin. Samarbetet inom det egna teamet fungerar bra men samarbetet med andra avdelningar har inte fungerat eller så har det helt uteblivit.«

Är det ett stort och vanligt problem?

»Ja, och hindren är både strukturella och mellanmänskliga. Den strukturella utmaningen handlar om att man fördelar resurser och sätter mål avdelningsvis. Det skapar ett revirtänk. Det mellanmänskliga handlar om en känsla av att man inte hinner, att man inte tycker det är ens uppdrag och att man har låg kännedom vad andra avdelningar faktiskt jobbar med.«

Utbildningen som ni gör ihop med Sveriges HR Förening ska ge konkreta nycklar för att lyckas med samarbete över avdelningsgränser i praktiken. Kan du ge ett exempel på en sådan nyckel?

»Vi kommer att gå igenom flera konkreta verktyg och diskutera dem under utbildningen. En av de viktigaste förutsättningarna för effektivt samarbete är att ledningen samarbetar och gör prioriteringar så att flera avdelningar får samma uppdrag och har samma mål och ges resurser att lösa uppgiften. På så sätt slipper mellancheferna lägga så mycket tid på att synka och att försöka få andra att samarbeta.«

Under din tid på Scandic ville du att medarbetarna skulle jobba krossfunktionellt. »Det finns en enorm styrka i när medarbetarna börjar dela sina bästa tips med varandra«, sa du då. Drog du några erfarenheter på Scandic som du kan använda dig av i dag?

»Ja, det finns flera områden att samarbeta inom men för att lyfta några som är särskilt relevanta för HR så är det lärande, internkommunikation och ›employer branding‹. På Scandic jobbade HR och Marknad nära varandra för att ha ett varumärke och en röst, alldeles oavsett om vi pratade till målgruppen potentiella medarbetare eller kunder. Vi gjorde också ett stort jobb med lärandet och då jobbade HR nära Kommunikation och IT med gemensamma mål, plattform och resurser. Vår målsättning var att få alla medarbetare att dela sin kunskap med varandra på daglig basis. Det var otroligt roligt att se medarbetarkraften och hur det påverkade både servicenivån och försäljningen positivt. «

»För att få till samarbete behöver man sluta prata och börja göra. Hela tiden med medarbetaren och kundens upplevelse i fokus.«

Du har sagt att »starka samarbeten över avdelningsgränser påverkar kunders upplevelse och vilja att rekommendera ett företags tjänster«. Hur då?

»Enligt en studie genomförd av Kantar och University of Oxford så har högpresterande bolag högre grad av samarbete. Bakgrunden är att vi befinner oss i den fjärde tekniska revolutionen med tekniska genombrott inom till exempel AI och automatisering. Utvecklingstakten är snabb och våra affärsmodeller utmanas kontinuerligt av nya digitala spelare. För att klara denna utmaning så behöver organisationer bli mer innovativa och då krävs det att man samarbetar bra tillsammans och utmanar gamla sätt att göra jobbet på.«

Samarbete mellan HR, marknad och kommunikation finns det en risk att avdelningarna hävdar revir eller är de generellt öppna för samarbete?

»Vår förstudie visar att de vill samarbeta men de har inte fått ett gemensamt uppdrag. Det man mäts och följs upp på hör till den egna avdelningens uppdrag och det gör att man inte har något direkt incitament att samarbeta.«

Samarbete mellan HR, marknad och kommunikation är en het fråga i affärsvärlden. Varför är det så?

»Starka samarbeten över avdelningsgränser påverkar kunders upplevelse och vilja att rekommendera ett företags tjänster. Att bryta silos och etablera ett samarbete mellan HR, marknad och kommunikation är därmed ett affärsmässigt fundament. Begreppet ›bryta silos‹ har använts som ett slagord i arbetet med att transformera organisationer att bli mer digitala och agila. Men det är lätt att det blir just ord. För att få till samarbete behöver man sluta prata och börja göra. Hela tiden med medarbetaren och kundens upplevelse i fokus.«

Vad hoppas du att deltagarna ska känna efter genomgången utbildning?

»Vår förstudie visar att många anser att det är viktigt att samarbeta, men att man inte riktigt vet hur man ska göra. Det är precis det som är målet med vår interaktiva utbildning – att man ska känna att man vet var man ska börja och att man har fått konkreta verktyg att komma igång.«

Publicerad: söndag 9 augusti, 2020

 

 

Siri Wikander

Konsult och föreläsare, Beyond Learning.

Siri Wikander är en erkänt framgångsrik ledare och expert inom digitalt samarbete och lärande. Hon har en bakgrund inom HR och Kommunikation på bland annat Scandic Hotels, Axfood och Hemfrid samt är medlem i Pedagogical Advisory Board på Berghs School of Communication. På Scandic har hon bland annat lett arbetet med att implementera ett helt nytt arbete med lärande bland de 18 000 medarbetarna, genom digitala verktyg och nya arbetssätt.

 

Christine Bard

Marknad- och kommunikationskonsult, Bard Branding.

Christine är en riktig hybrid. Hon har hjälpt stora bolag med marknad- och kommunikationsfrågor i 15 år och har erfarenhet från arbete med allt från PR, event, varumärke och kommunikation, till IT och employer branding. I dag arbetar hon som marknad- och kommunikationskonsult i eget bolag, inom vilket hon bland annat har hjälpt DHL att ta fram ett nytt kommunikationsuttryck. Hon har även lett samarbetet mellan avdelningsgränser hos Scandic Hotels, för att ta fram och implementera ett framgångsrikt employer branding-arbete.