HR i världen

Jobbläget

Vad skapar trivsel på jobbet? Hur kommer AI påverka oss? Och hur står det egentligen till med livsbalansen? I en unik undersökning från Deloitte med ledare och HR-medarbetare över hela världen tittar vi på nuet – och framtiden.

TAR AI ÖVER?

Hur kommer AI påverka våra jobb?
Dags att söka nytt jobb, eller?

54 %

tror att det kommer finnas lika många jobb,
men de kommer se annorlunda ut

25 %

tror att det kommer bli färre jobb

12 %

tror att det kommer bli fler jobb

9 %

tror inte att det kommer
bli någon skillnadHUR ANVÄNDS AI?

Vad är huvudskälet till att AI används
på din arbetsplats?

60 %

för att serva och hjälpa medarbetarna

24 %

använder inte AI

12 %

för att kunna skära ned på personalen

4 %

för att övervaka personalen


BRA KULTUR =
TILLHÖRIGHET

Vad är viktigast för att skapa
en känsla av tillhörighet på jobbet?


55%

av respondenterna tycker att de har
en bra balans mellan jobb och fritid – men bara 47 procent tror att de kommer tycka likadant om tre år.


DÄRFÖR TAR DET STOPP

Vilket är det största hindret för att bygga en effektiv kunskapsorganisation?

Silotänk
55 %

Bristande motivation
37 %

Bristande teknisk infrastruktur
36 %

Otydligt ledarskap
35 %

Stor personalrotation
35 %

Motstånd från compliance
13 %


HR VIKTIGAST, SÅKLART!

Vilken avdelning är absolut viktigast för att bygga välbefinnande på arbetsplatsen?


Fotnot: Respondenterna var inte avgränsade till ett svar, utan fick välja flera svarsalternativ, därför blir inte slutsumman 100 procent i alla grafer.

Källa: Deloitte Global Human Capital Trends survey, 2020. Rapporten involverar affärs-, organisationsutveckling och HR. 

Text: Ann Jonsson

Publicerad: måndag 17 augusti, 2020