Kunskap är färskvara, därför menar Ann Hellenius att vi hela tiden måste jobba med det egna lärandet.

Spaning

Ständigt nyfiken

Hur ska vi klara av att navigera i en ny och snabbrörlig värld? För Ann Hellenius har lärandet alltid varit något naturligt, både när det gäller ledarskap och hennes egen utveckling. Nu vill hon hjälpa chefer att bygga sin kompetens och våga lämna den egna bekvämlighetszonen.

»Jag funderar inte i hinder. Det är kanske det som tagit mig framåt också«, säger Ann Hellenius och skrattar högt.

Det är hennes svar på frågan om hon någon gång upplevt att det varit ett hinder att hon, som på sina tre senaste arbetsplatser haft titeln CIO, inte är utbildad ingenjör.

Hon svarar ungefär likadant på frågan om vilket ämne i hennes nyutkomna bok, Alltid relevant, som är uppbyggd kring sex nycklar för ett framgångsrikt ledarskap, som hon själv har haft svårast för att erövra.

»I mitt liv är det sällan jag tänker ›det här är svårt‹. Jag bara börjar och så stöter jag på hinder och så försöker jag lära mig mer. Jag kan bli dränerad på energi, men så kommer jag igen. Så gör jag med allting«, säger hon.

Det är ingen överraskning att nyfikenhet utgör en bokens nycklar. Det räcker med att titta på hennes CV för att skönja en oräddhet: hon har jobbat som managementkonsult på stora konsultbolag, hon har drivit eget företag och hon haft rollen som CIO inom Stockholms stad, Bankgirot och nu senast Scandic.

»Hur ska vi klara av att navigera i de snabba förändringarna? Jag tror inte på att åka iväg och gå på en kurs, jag tror mer på mikrolärandet, att hela tiden lära sig och att konstant jobba med detta. Är det något som är meningsfullt, nu när vi står inför en ganska osäker situation, så är det att boosta sig själv med ny kunskap och nya insikter.«,

Just nu väntar en ny, ännu ej offentliggjord ledarroll i ytterligare ett för Ann Hellenius nytt sammanhang.

»Att våga testa på ledarskap i olika typer av miljöer ger så mycket. Det är lätt att bygga team om man håller sig till människor som är lik en själv eller vara i miljöer som man känner sig trygg i. Men att gå frimodigt mellan olika typer av verksamheter och bygga team, det är utmanande. Det utmanar ledarskapet något enormt. Att byta bransch har stärkt mig. Det har varit härligt för min egen utveckling«, säger hon.

»Jag ser på människors förmåga snarare än det som de inte har med sig. Och så har jag själv alltid haft ett väldigt stort fokus på det som man nu kallar för learnability, förmågan att lära mig nytt. Jag har varit väldigt nyfiken när det gäller att ta mig an nya områden.«

Vi lever i en tid då kunskap är färskvara, men också en förutsättning för den som vill vara attraktiv på arbetsmarknaden, vilket antyds av namnet på hennes bok, som hon skrivit tillsammans med digitaliseringsexperten Per Mosseby.

»Hur ska vi klara av att navigera i de snabba förändringarna? Jag tror inte på att åka iväg och gå på en kurs, jag tror mer på mikrolärandet, att hela tiden lära sig och att konstant jobba med detta. Är det något som är meningsfullt, nu när vi står inför en ganska osäker situation, så är det att boosta sig själv med ny kunskap och nya insikter«, säger hon.

Detta mikrolärande kan vara en bok, ett webinar eller en podd. Det väsentliga, menar Ann Hellenius, är att inte bara konsumera kunskap, utan att verkligen ta till sig den. Konsumtion utan reflektion är som att »tugga på maten utan att svälja den«, för att låna hennes egen liknelse

Ann Hellenius är aktuell med boken Alltid relevant, där hon beskriver sex nycklar för ett framgångsrikt ledarskap.

»Man behöver hitta ett sätt att lägga till reflektion – vad betyder det här för mig och den kontext jag är i just nu? – så att man kan översätta det till en rörelse och ett agerande. Det är här hela nyckeln finns, att omsätta det som vi tar till oss, till vår verklighet, till att utveckla oss själva«, säger hon.

Ann Hellenius får gå tillbaka till uppväxten för att hitta källan till sin nyfikenhet. Från den fick hon med sig starka värderingar, men också vanan att reflektera kring sig själv och vad hon står för. Den som förstår sig själv får det lättare att uppskatta andra.

»Jag är uppvuxen i ett hem när jag haft många sådana samtal. Min mamma, som har arbetat som psykolog, lärde mig vid tidig ålder vikten av att se människor, och titta lite djupare, och på riktigt vara intresserad av var och en. Det är grunden i att kunna bygga team, att verkligen vilja på djupet förstå varje individs drivkrafter och förmågor och vad man behöver stöttning i«, säger hon.

En annan avgörande period i hennes liv var då hon samtidigt som hon studerade ekonomi hade flera extrajobb som på olika sätt var relaterade till människor. Bland annat jobbade hon på ett gruppboende för barn med funktionsvariationer, där det blev uppenbart hur avgörande de tekniska hjälpmedlen var för barnens livskvalitet.

»Där väcktes ett intresse hos mig för hur teknik kan stötta oss som människor och individer. Det kom tidigt. Och det växte mer och mer, ju mer jag förstod av den tekniska utvecklingen«, säger hon och påpekar att hon nu ser den tekniska utvecklingen som helt avgörande för de hållbargetsutmaningar som finns i samhället.

Till slut kommer det, svaret på frågan om den saknade ingenjörsbakgrunden.

»För min egen del har det funnits många fördelar att inte komma från ett tekniskt perspektiv, eftersom jag alltid har haft fokus på kundvärdet, eller värdet för dem jag är till för, snarare än den tekniska excellensen, sedan har jag lärt mig de tekniska frågorna längs vägen. Det finns en stor fördel med att från början komma från ett affärsutvecklande perspektiv. Jag har en önskan om att alltid komma framåt, oavsett position, och att på riktigt skapa värde för de jag finns till för.«

Text: Fredrik Emdén
Foto: Peter Cederling

Publicerad: fredag 21 augusti, 2020

Ann Hellenius

Ålder: 46 år.

Gör: Har under våren avslutat sin tjänst som CIO på Scandic Hotels. Ny roll väntar. Flitig föreläsare.

Familj: Barnen Alva 14, Engla 12 och Love 9.

Bor: Villa i Bromma, Stockholm.

Karriär: Utbildad på Bath University i England, managementkonsult på Cambridge Strategic Group i London (specialiserad på telekom) och på Ernst & Young Management consulting i Stockholm, egen konsultverksamhet, CIO Stockholms stad, CIO Bankgirot. Var finalist i Årets chef 2018. Aktuell med boken Alltid relevant – Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld (Volante) som hon skrivit tillsammans med Per Mosseby.

Förebild: Varje individ som gör sitt bästa utifrån sina förmågor, som vill utvecklas och skapa något som är värdefullt för fler än för sig själva.

 

För att verkligen lyckas bygga ett team, menar Ann Hellenius, så är det avgörande att man på djupet förstår varje individs drivkrafter och förmågor – och var det behövs stöttning.