Foto: Jussi Ratilainen

Spaning

21 nya HR-roller

Datadetektiv eller chattbotcoach – hur kommer HR utvecklas och se ut i framtiden? Vi har tittat närmare på en av årets mest spännande studier.

Coronapandemin har vänt upp och ned på samhället och ekonomin, men också hur våra rutiner och ­arbetssätt ser ut. Enorma förändringar på kort tid som naturligtvis också är ett stresstest för hur HR fungerar – och i ett längre ­perspektiv en dörröppnare mot nya sätt att ­arbeta, där HR får allt större ansvars­områden. 

En förändringsresa som dessutom fått raketbränsle genom digitaliseringen. 

The Cognizant Center for ­Future of Work och Future Workplace har låtit intervjua ett hundratal HR-­chefer globalt, och diskuterat allt från samhällsfrågor och business till ­teknik, hälsa och kultur med dem. Resultatet: man har identifierat 21 nya HR-roller.

I framtiden kommer det inte att fungera att rekrytera människor för att passa in i en fastställd mall, det går utvecklingen för snabbt för. Nu gäller det att tänka utanför boxen.

Några av jobben är utvecklingar av gamla beprövade arbetssätt medan andra är nya och en spegling av tiden. Undersökningen slog också fast att det finns fem huvudspår från vilka jobben kommer växa fram.


1. Individuell & organisatorisk utveckling
Som en reaktion mot stress och ohälsa kommer en holistisk syn att växa fram där hänsyn tas till hela människan. Medarbetarnas välmåga blir en businessstrategi, och vi lär få se HR-roller helt specialiserade på att mejsla fram en bra »work life-integration« i bolagen.

2. Förtroende & säkerhet
71 procent av HR-cheferna i en global undersökning är bekymrade över dataintrång och säkerhetsfrågor, men också vad AI kommer innebära för framtida rekryteringar. Hur säkerställer man exempelvis att det är en fördomsfri rekrytering? Kanske genom en HR-algoritmansvarig.

3. Kreativitet & innovation
I en tid av snabb förändring blir det helt avgörande för organisationer att lyckas ställa om och analysera vilka behov som kommer behövas framöver, såväl hos den befintliga personalen som vilka resurser som måste tillföras, men också vilka hot som kan dyka upp. HR blir den som utvecklar framtidens strategi.

4. Datakunskap
HR kommer bli väldigt mycket mer datadrivet framöver, och i likhet med exempelvis ekonomiavdelningar blir det viktigt att kunna mäta resultatet. Hur engagerade är egentligen medarbetarna? Varför fungerar en avdelning bättre en annan? Inom en snar framtid är det inte otroligt att vi kommer se HR-datadetektiver.

5. Människa & maskin i partnerskapAnvändandet av AI och robotar växer snabbt – men än så länge finns det inget dataprogram som kan mäta sig med den mänskliga hjärnan när det kommer till empati och logik. Detta bäddar för en human machine team manager eller varför inte en chattbot-coach? Människan leder maskinen – inte tvärtom.

Text: Mårten Niléhn
Illustration: Maja Norrby
Källa: Harvard Business Review

Publicerad: måndag 28 september, 2020