VI PRATAR MED

…Johan Book, delägare på Hej Engagemang! som arbetar för ett mer engagerat, välmående och högpresterande Sverige.

»Många företag har inte ett bra ledarskap som mål. Det är andra saker som prioriteras och då riktar chefen uppmärksamheten dit i stället.«

Hur är egentligen engagemanget på svenska arbetsplatser? 

»Enligt Gallups globala engagemangsundersökning ser vi att bara 14 procent av de anställda känner engagemang för sitt jobb. Däremot eskalerar den psykiska ohälsan. I Previas undersökningar de senaste fyra åren har sjuksskrivningstalen bland chefer ökat med 500 procent. Så det är något i vårt samhälle som inte stämmer. Vi blir inte mer engagerade på jobbet utan mindre. Och vi mår inte bättre på jobbet utan sämre. Det är en oroväckande trend.« 

Varför sjunker engagemanget, tror du? 

»Organisatoriskt hänger inte -företagen med när det gäller att uppfylla kravbilden hos medarbetarna. Det är alltför vanligt med otydliga och fragmentiserade mål. Man vet aldrig riktigt när och om man gjort ett bra jobb. Även om du lyckats bra med mål 1, 2 och 3 så har du inte hunnit med mål 4 till 10 och du kommer då att känna dig otillräcklig. Ju mer komplexa uppgifter som ska lösas tillsammans med andra, desto bättre måste de organisatoriska förut-sättningarna vara.« 

Det sägs att du är »galen i arbetspsykologiforskning«. 

»Mitt intresse har vuxit ur en frust-ration över att vi inte tar hjälp av den evidensstarka forskning som finns. I stället gör vi fel och konsekvensen blir att människor inte är engagerade och mår bra. Vi vet hur vi bygger engagerade, välmående och högpresterande organisationer, men i arbetslivet finns en tröghet i att applicera kunskapen.« 

Vad gör vi för fel? 

»Ofta pratar man om att styra och kontrollera, vilket är en ganska dålig metod om man vill ha en välmående, högpresterande organisation. I stället ska man ta ut en riktning och engagera. Micro management måste bort! Det är inte motiverande för någon. Motivation och välmående hänger ihop.« 

Varför är det så få företag som lyckas skapa engagemang hos sina medarbetare? 

»De är inte beredda att ta matchen eftersom det kräver ganska mycket av en organisation. Det är där problemet ligger. Det krävs tydliga mål, involvering, kontinuerlig uppmuntran, uppföljning och återkoppling, en massa omtanke och intresse för medarbetarnas väl och ve, men det är få som lyckas skapa det klimatet. I grunden beror det på att man inte bedömer chefer enligt ovanstående kriterier. Många företag har inte ett bra ledarskap som mål. Det är andra saker som prioriteras och då riktar chefen uppmärksamheten dit i stället.« 

Du har sagt att ledarskapsutbildningar ofta inte har någon effekt.  

»Jo, någon effekt har de, men ganska liten. Man kan se i metastudier att av 100 chefer som gått en traditionell ledarskapsutbildning är det bara 29 som kommer att förändra sitt beteende. 71 av cheferna händer det över huvud taget inget med. Vilket beror på att vi har en övertro på lärande. Man tror att om våra chefer lär sig gott ledarskap så kommer de att utöva det. Men att driva beteendeförändringar är något helt annat än att skicka sina chefer på utbildning.« 

Publicerad: måndag 5 oktober, 2020

Johan Book 

Yrke: Utbildare och föreläsare inom ledarskap och engagemang.

Bor: Lomma.

Familj: Två coola döttrar på 11 år samt flickvän med barn.

Dold talang: »Masken« från break­­danceskolan i högstadiet sitter fortfarande som en smäck.

Fritidsintressen: Just nu mest medel­ålderskrisgrejer som att köra motor­cykel och mountainbike. Och arbets­psykologiforskning, såklart.

Förebild: Mamma, alltid mamma.

Stolt över: Att mina döttrar har blivit två självständiga, levnadsglada och omtänksamma tjejer.