Ledarskap & rättvisa

Lärande spel

Som kommunikationschef på Volvo såg Henrik Axelsson hur svårt det är med konstruktiva dialoger och att lära nytt. Då föddes idén med kommunikativa spelkort.

Otydlig kommunikation skapardag­ligen förvirring och missförstånd på svenska arbetsplatser.

Lösningen? Slå er ned vid ett bord och spela kort ett par timmar!

Vi pratar naturligtvis inte poker eller finns i sjön, det handlar inte ens om en klassisk 52-kortslek. Utan om Henrik Axelssons kommunikativa spelkort som hjälper organisationer att åstadkomma resultat i olika sammanhang. 

De är en form av »gamification« – att lära sig genom att spela. I det här fallet triggar spelet i gång en dialog om viktiga ämnen på jobbet.

Embryot till idén fick Henrik ­Axelsson när han jobbade med kommunikation på Stora Enso och metoden utvecklades när han senare blev ­communication director på Volvo Groups Trucks Technology.

»Jag kände att kommunikation var ett både svårt och abstrakt ämne. Det pratades om att vi skulle bli bättre på ›mjuka värden‹. Men varje gång någon sa det så visste ingen vad som menades. Jaha? Hur? Vad ska vi göra då?«

Henriks lösning blev de kommunikativa spelkorten.

»Spelkorten bygger i grunden på vad kommunikativt ledarskap är. Alla vet att dialog är bra, men hur faciliterar man en dialog i praktiken? Jag behövde någon form av fysiska verktyg för att hjälpa organisationen och dess ledare att stärka sin kommunikativa förmåga, så att de kunde uppnå de effekter som god kommunikation leder till: engagemang, välmående och motivation hos indi­vider. För att skapa sund motivation finns det tre psykologiska behov som måste tillfredsställas: samhörighet, kompetens och autonomi. Det var där jag lade tonvikten – jag ville stärka kulturen, stötta ledarna att bli mer kommunikativa, för att på så sätt få medarbetare att tycka att det var kul att gå till jobbet, få dem att må bra och prestera bättre.«

 »Jag behövde någon form av fysiska verktyg
för att hjälpa organisationen och dess ledare att stärka sin kommunikativa förmåga.«

Henrik studerade Medier och kommunikation på högskolan, men började arbeta som kommunikatör först sju år senare. 

»Marknaden var ju smockfull av kommunikatörer«, säger Henrik som i stället gick Polishögskolan och blev polis i Malmö. Efter en tid fick han en tjänst som kombinerade hans båda utbildningar. Därifrån gick han vidare till Stora Enso och Volvo Group. I dag jobbar han återigen som ingripandepolis på halvtid och kombinerar detta med att coacha och ­föreläsa.

»Det skapar trovärdighet när jag föreläser, att jag fortfarande befinner mig i en verksamhet, annars är jag ju bara ännu en konsult som åker runt och pratar.«

Henrik testade en gamification-variant redan under sin första vända hos polisen. 

»Men då var det mer avancerat – kort, tärningar, spelplaner – och då blev effekten inte lika stark. Vi satt där i uniform och kände ›Jaha, ska vi spela på arbetstid?‹ Det var ingen som tog det på allvar. När jag tog fram mina egna spelkort var målet att de skulle vara applicerbara i alla typer av verksamheter och på alla nivåer.«

I grunden är »spelet« enkelt. Man tar ett kort ur leken. Läser frågeställningen högt och besvarar den. Varpå diskussion uppstår.

»Genom att göra det lär man sig mer om varandra och om hur olika vi tolkar saker. Genom dialog lär vi oss mer om varandra.« 

Text : Tommy Jeppsson
Foto: Peter Westrup

Publicerad: måndag 5 oktober, 2020

Henrik Axelsson

Gör: Egen företagare, föreläsare och polis vid ingripandeverk-samheten.

Bor: Västkusten.

Familj: Fru och två barn.

Bok: Om oss, av oss – ett internt bokprojekt som jag var med och skapade och som berörde på flera plan.

Dold talang: Kan fånga flugor med händerna.

Tränar: Styrketräning.

Första jobbet: Vaktmästare vid 14 års ålder.

Bra egenskap: Får saker gjorda snabbt.

Slogan: Välmående tjugofyrasju.