Dilemmat

Löften som kan slå tillbaka

Var försiktig med vad du lovar inför att ett kollektivavtal ska tecknas. Det är lätt att göra fel och då riskerar du att göra dig skyldig till avtalsbrott, vilket kan bli en dyr historia.

Just nu sitter många arbetsgivare och fack i diverse förhandlingar, där allt ska protokollföras efter konstens alla regler. Men det gäller för bägge parter att hålla tungan rätt i mun så att inte kollektivavtal ingås av misstag. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivar­organisation eller arbetsgivare och en arbetstagar­organisation för att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Skriftlighetskravet är uppfyllt när innehållet är upptaget i justerat protokoll. Ett kollektivavtal kan röra frågor som är så begränsat att det endast rör en anställd. 

För att ett avtal ska ha träffats förutsätts i princip att avtalet ingåtts av behöriga företrädare för avtalsparterna samt att dessa gett uttryck för avtalsavsikt. Avtalsparten ska alltså ha gett motparten ett befogat intryck för en vilja att binda sig. Avtalsavsikten behöver inte innebära en avsikt att sluta kollektivavtal, det räcker att parterna är ense om att träffa en rättsligt bindande överenskommelse.

Se därför upp med att skriva under protokoll som innehåller skrivningar där ni är »överens« om att ni ska göra det ena eller det andra, om ni slutligen inte vill göra exakt vad som står i protokollet. I annat fall riskerar ni att begå kollektivavtalsbrott, vilket kan leda till skadeståndskrav. 

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: måndag 5 oktober, 2020