Filosofie doktor Leif Dentis studie gjordes i ett relativt tidigt skede av coronapandemin. Fortsättning lär följa.

Forskning

Positiva signaler

Larmrapporterna har avlöst varandra, men nu visar en ny studie att den psykosociala arbetsmiljön initialt blivit bättre under coronapandemin.

»Jag blev själv förvånad, men studien visar tydligt att upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön har blivit bättre«, säger filosofie doktor Leif Denti.

Studien som han har varit med och tagit fram har jämfört människors upplevelse på arbetsplatsen före respektive efter coronapandemins utbrott. Och förutom för ­anställda inom hotell- och restaurangbranschen visar studien att människor mår bättre nu än tidigare.

»Jag trodde att många skulle känna sig isolerade, att det skulle
bli slitningar i familjen och att ­motivationen skulle minska när
folk ­jobbade hemma.«

Men tvärtom visar studien att ­engagemanget har höjts, att folk verkar vara mer nöjda med sin arbets­situation vad gäller tillexempel stress, och inte minst är de mer nöjda med ledarskapet.

»Stressen minskar när de kan lägga upp arbetsdagen som de själva vill.«

»Det här stämmer väl överens med internationell forskning om distansarbete som visar att människor generellt mår bra av det. En viktig anledning är att de upp­lever att stressen minskar eftersom de kan lägga upp arbetsdagen på ett sätt som passar dem utan att bli avbrutna hela tiden.«

Vad kan man då lära sig av det här? Enligt Leif Denti är det viktigt att inse att distansarbete kan vara positivt, men också att ledningen inte kan förvänta sig att det rullar på av sig självt.

»Man måste vara noga med framför allt två saker: att skapa sociala sammanhang för de anställda även om de jobbar på distans, och man måste fortsätta att ge män­niskor möjlighet att möta nya utmaningar.«

Text: Karin Aase
Foto: Fredrik Jalhed

Publicerad: torsdag 15 oktober, 2020