Ledarskap

Rätta värdet!

Julia Norinder är den prisbelönta vd:n som blev HR-chef på Sida – och som med hjälp av värderingsbaserat ledarskap driver komplexa förändringsresor.

Är du en ledare? Eller en världsförbättrare? Julia Norinder menar att chefer bör vara både och.

»Det är inte jättespännande att gå upp på morgonen och tänka att man ska jobba tio timmar för att maximera aktieägarens investering. Men att gå upp på morgonen för att bidra till en bättre värld, det är något helt annat«, säger Julia som skrivit en bok som sammanfattar hennes syn på ledarskapsforskning och hennes praktiska erfarenhet av att leda utifrån värderingar och ett högre syfte: Värderingsbaserat ledarskap – mening, tillit och transformation (Natur & Kultur).

Och särskilt viktigt är detta ledarskap under en pandemi. Genom att ha ett tydligt formulerat högre syfte blir det enklare att navigera i osäkerheten. En välutvecklad egen inre kompass och tydliga organisatoriska värderingar underlättar krishantering och omställning. 

»Att arbeta med värderingar är ett jättebra sätt att skapa närhet i ett team som arbetar på distans. När vi pratar om våra personliga värderingar pratar vi om det som är viktigt på riktigt och ser varandras behov på ett djupare plan. Det stärker teamkänslan och gör det enklare för dig som ledare att vara empatisk och stödjande.«

Värderingsbaserat ledarskap kräver att man som ledare är medveten och klar över vad man vill bidra till i ett större sammanhang.  

»Det kräver självkännedom. I vardagen styrs vårt beteende inte av våra önskade värderingar. Ofta styrs vi omedvetet av stress, press och rädslor. Om vi ökar vår självkännedom blir vi bättre på att medvetet välja beteende också i svåra situationer.«

»I vardagen styrs vårt beteende inte av våra önskade värderingar. Ofta styrs vi omedvetet av stress, press och rädslor.«

Innan Julia kom till Sida var hon vd för managementkonsulten Preera. 

»Det var kombinationen av HR och kommunikation som lockade samt att det var just på Sida. Uppdraget rymde allt man kallar för ›peoples issues‹ i ett sammanhang som handlar om globalt hållbar utveckling.«

Julia menar att det är ganska enkelt för de flesta företag att hitta sitt högre syfte och kommunicera detta.

»Många svenska företag är jättebra på det«, säger Julia som menar att företagen inte kommer att behöva avstå vinster till förmån för de samhälleliga värdena.

»Det handlar om tidsperspektiv. Långsiktigt tror jag det är lönsamt att vara ett schyst företag som vill vara med i en omställning mot en mer hållbar värld. Kortsiktigt behöver det inte vara så.«

Hur jobbar ni på Sida?

»På Sida har vi jobbat mycket med att stärka vår kultur systematiskt med utgångspunkt i värderingar. Vi har ett komplext uppdrag och behöver bli mer av en lärande och innovativ organisation för att kunna bidra med bättre lösningar i svåra situationer. En viktig del av det är att bygga tillit och psykologisk trygghet i organisationen. I grunden handlar det om att vi alla ska kunna bli våra bästa jag på jobbet. På samma sätt tror jag det är avgörande att vi lyckas bli mer mångfaldiga och inkluderande. Och att använda den mångfalden på ett sätt som skapar innovation. Det är en ödesfråga och där har det värderingsbaserade ledarskapet mycket att bidra med.«

Text: Tommy Jeppsson
Foto: Mikael Sjöberg

Publicerad: tisdag 27 oktober, 2020

 

Julia Norinder

Bor: I Stockholm.

Gör: Chef HR och kommunikation på Sida.

Dold talang: En fena på att kitta fönster.

Första jobbet: Sommarjobb på kafé. Första riktiga jobbet som ­nyutexad var managementkonsult.

Tränar gärna: Yoga.

Bästa egenskap: Väldigt empatisk.

Udda intrsesse: Lyssna på Konflikt i P1 som avkoppling.

Bästa bok: Åh, det finns så många… en favorit är Americanah av Chimamanda Ngozi Adichie.

Motto: »Man måste må gott för att kunna göra gott.«