Dilemmat

När är det försent att backa ur?

När du inleder en anställningsprocess, var noga med att förklara vad som gäller för att undvika missförstånd mellan parterna.

Pandemin har gjort att allt fler tar strid för en efterlängtad anställning man tror sig ha fått i hård konkurrens – men så plötsligt backar arbetsgivaren sent i processen. Följande gäller då: Ett anställningsavtal saknar formkrav men kan ingås muntligen. Som utgångspunkt krävs det för att ett avtal ska bli giltigt att båda parter är överens om alla villkor. Anställningsavtal kan dock även uppkomma genom att arbetsgivaren agerar på ett sätt så att den arbetssökande får anses ha fog för sin uppfattning att ett anställningsavtal ingåtts, även om det inte var arbetsgivarens mening. För det fall parterna diskuterat startdatum och lön är de väsentliga avtalsmomenten behandlade. Har arbetsgivaren då inte varit tydlig kring att det krävs ett skriftligt avtal, godkännande av ytterligare en instans eller liknande kan det ofta inte krävas att sökanden skulle inse att avtal ännu inte ingåtts. Genom att noga informera den sökande om processen redan från början, och även om vilka steg som kvarstår vid varje tidpunkt under processens gång, undviker man att sökanden får uppfattningen att avtal om anställning är ingånget när så inte är fallet.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: torsdag 12 november, 2020