Krönika

Allt händer samtidigt

På det amerikanska bolag jag jobbade i många år brukade vi prata om »the perfect storm«.

På det amerikanska bolag jag jobbade i många år brukade vi prata om »the perfect storm«. Det betydde att det var väldigt många initiativ och projekt som skulle hända samtidigt – och som på något sätt hade en inverkan på varandra. Förhoppningen var att när stormen be­darrat skulle lugnet breda ut sig och lämna plats för en ny verklighet. 

Den här hösten kommer jag att tänka på det uttrycket igen.  

Pandemin har sedan i våras påverkat allt vi arbetar med och vi får hela tiden förhålla oss till nya förutsättningar inom alla viktiga områden – från utmaningar kring arbetsmiljö och hemarbete till hanteringen av permitteringar och snabba förändringar. 

Lägg därtill att i spåren av pandemin har digitaliseringen accelererat, vilket både innebär möjligheter och utmaningar när det kommer till rekrytering av nya kompetenser, omskolning och snabbt lärande för medarbetare. Men också hur vi ser på hållbarhet, effektivare resursanvändning och minskad klimatpåverkan – den fjärde ­industriella revolutionen är här och utvecklingen går rasande fort.

Hur många kommer efter pandemin komma tillbaka till sina arbetsplatser och stå inför delvis förändrade arbetsuppgifter? 

Här har vi inom HR en jättestor uppgift att hantera. Det är vi som ska förstå och säkra organisationens kompetenskarta, inte bara för att klara dagen utan även på sikt. 

»…vi ledare har en uppgift när vi leder genom kris: ›Define reality and give hope.‹«

Och samtidigt med allt detta är LAS, vår arbetsrättsliga grundpelare från 1974, under luppen. Att vi behöver en modernisering av lagstiftningen är de flesta överens om, men hur man bäst får ihop trygghet med nödvändig flexibilitet på en framtida arbetsmarknad har vi inte sett svaret på än. 

Nu går vi snart in i 2021. En klok ledare jag arbetat med sa att vi ledare har en uppgift när vi leder genom kris: »Define reality and give hope.« Det är vad som präglat HR under det här året och det tycker jag att vi håller i när vi möter 2021, att vi fortsätter fylla på med kunskap och arbetar i den anda i vilken Kerstin Hesselgren grundade vår förening för 99 år sedan (mer om 100-årsjubileet i nästa nummer).

Vi förhåller oss till verkligheten samtidigt som vi hoppfullt blickar framåt. Nu stänger vi 2020.

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: onsdag 9 december, 2020