Åsa Åhlander. Foto: Jesper Florbrandt

Struktur

Hela vägen

Hög IQ i all ära, men det är en XQ i balans som får jobbet gjort. Åsa Åhlander, vd för teknikkonsultbolaget TMC, förklarar hur man ska gå från idé till handling.

Först pratades det om IQ, och visst är det bra med smarta medarbetare. Sedan kom EQ, den emotionella intelligensen, som lyfte in den mänskliga, känslomässiga ­aspekten av ledarskapet. 

»Men om du har en supersmart person med massor med idéer som inte har förmåga att prioritera och komma i mål, ja då händer ändå ingenting«, konstaterar Åsa Åhlander.

Sedan 2018 är hon vd för den svenska delen av det internationella teknikkonsultbolaget TMC, ett bolag som i 20 år har arbetat med begreppet XQ, exekveringsintelligens.

»Din XQ är en sammanvägning av fyra olika delar av din person. Först din IQ, sedan din EQ och därefter din FQ som är din fysiska intelligens, det vill säga hur du gör prioriteringar och styr din tid, och till sist även din SQ, din spirituella intelligens som handlar om passion, motivation och självreflektion.

På TMC testas alla medarbetare utifrån den här modellen och får ut ett sammanvägt värde, deras XQ. 

»Ju mer balans du har på de här fyra delarna, desto bättre. För mycket självreflektion riskerar till exempel att leda till att du inte tror på dig själv, är du tvärtom projektledare med en utvecklad förmåga till driv och prioritering men med låg förmåga att känna in män­niskor och få dem med dig, då får du heller inget gjort«

Målet för Åsa Åhlander är att coacha alla sina medarbetare att utifrån sina testresultat skapa en mer balanserad ­profil.

»När jag som person blir medveten om vilka delar av personligheten som sätter krokben för mig själv, då har jag kommit väldigt långt i min utveckling, både som individ och medarbetare.«

Text: Karin Aase

Publicerad: tisdag 15 december, 2020

ÅSA ÅHLANDER

Gör: Vd för TMC Sverige.

Bakgrund: Ledare med över 15 år inom konsultbranschen.

Det bästa med att jobba med XQ: »Att man blir medveten om sitt hur för att få ett bättre flow och framgång i sitt arbete.«