Michael Jensen. Foto: Håkan Röjder

Arbetsrätt

Så påverkas vi av det nya LAS-avtalet

Det nya LAS-avtalet har äntligen landat, men vad innebär det egentligen? Vi pratade med Michael Jensen på Arbetsrättsbyrån MBL11, som reder ut begreppen om vad som gäller – och vad vi måste hålla koll på.

Vilka är de största förändringarna med det nya LAS-avtalet?

»Det är ett helt paket som är framförhandlat, dels ett nytt Huvudavtal med kollektivavtal om omställning som gäller på den privata arbetsmarknaden för arbetstagare som omfattas av detta avtal, dels en önskelista till staten, och dels ett överenskommet förslag till förändringar i LAS. Den enskilt största förändringen är synen på anställningstrygghet. Det sker en förflyttning från att det är lagen som ska skydda anställning till att det är kompetens som ska vara anställningsskyddet.«

Blir det lättare att säga upp medarbetare på grund av personliga skäl?

»Ja. Delar av det ansvar som landat på arbetsgivaren när en anställd hittat på felaktigheter försvinner, exempelvis att göra en prognos för om felaktigheterna kan tänkas hända igen eller väga in den anställdes intresse av att behålla anställningen. I sak är det inga förändringar vad gäller vilka felaktigheter som leder till uppsägning av personliga skäl.«

Kommer anställningstryggheten att försämras?

»Vad menas med anställningstrygghet? Rätten att tvinga sig kvar med lagstöd eller att ha kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden? Min uppfattning är att anställningstryggheten på den enskilda arbetsplatsen försämras mot ett byte med omställningsrättigheter om man tittar på hela paketet. Ska man bara se på de enskilda LAS-förändringarna så skulle jag säga att man byter något lägre trygghet från de med fasta heltidsjobb till ökad trygghet för de med osäkrare anställningar och deltidsarbetare.«

Får facken ett sämre förhandlingsläge gentemot arbetsgivarna?

»Det framförhandlade paketet är hittills accepterat av PTK, IF Metall, Kommunal och Svenskt Näringsliv. Det kan tillkomma fler parter. Man får anta att denna enormt stora del av svensk arbetsmarknad är nöjda och tycker sig ha hittat en balans i de byten man gjort. Att facken har signerat denna uppgörelse kan jag lätt förstå, framför allt med tanke på det generösa omställningspaketet. Jag ser framför mig att lokala förhandlingar kan bli lättare att hantera för personalcheferna både vid arbetsbristförhandlingar och vid uppsägningar av personliga skäl. En del av denna förlorade makt går till arbetstagaren som nu får ökad makt att ta ansvar över sin egen anställningstrygghet i och med de utbildningsrättigheter som det nya huvudavtalet ger.«   

Blir äldre medarbetare mer sårbara?

»Nej, sårbara blir de som inte bryr sig om sin egen kompetensutveckling.«

Vad innebär LAS-avtalet för HR, och föreningens medlemmar?

»Jag tror att det blir en snackis den närmaste tiden, och det kommer att vara svårt att skilja på kommande LAS och det på den privata arbetsmarknaden framförhandlade nya Huvudavtalet med dess Omställningsavtal. Därför kan det vara bra att ha lite koll innehållet och veta vilka arbetsplatser som omfattas av vad. Det är inte heller orimligt att tänka sig att detta nya Huvudavtal kan komma att omfatta fler fackförbund och fler branscher med tiden.«

Publicerad: tisdag 15 december, 2020

Michael Jensen är arbetsrättsexpert och en av delägarna i Arbetsrättsbyrån MBL 11. Arbetsrättsbyrån MBL 11 arbetar bara med arbetsrätt och hjälper arbetsgivarsidan som bollplank och ombud i arbetsrättsliga tvister. HRPRO medlemmar har genom sitt medlemskap i Sveriges HR Förening rätt till ett gratis rådgivningstillfälle per år.