Spaning 2021

7 aktuella HR-trender

Innovationerna avlöser varandra samtidigt som vi får nya beteendemönster och världen snurrar snabbare än någonsin. Här är viktigaste tendenserna för HR 2021.

1. Det gränslösa kunskapssamhället

När kontoret minskar i betydelse har det inte så stor betydelse längre var vi bor. Fixa drömboendet på landet och arbeta på distans. För organisationer blir det lättare att attrahera talanger. Vi är på väg in i det gränslösa kunskapssamhället. Nyligen släppte Microsoft planer på en »hybrid-arbetsplats« för att ge medarbetare möjlighet till flexiblare arbetsdagar, även efter pandemin.

2. Det våras för »perennials«

Gränserna mellan generationerna är på väg att suddas ut. Forskning visar att vi är mer lika varandra än vi tror. Serieentreprenören Gina Pell har myntat uttrycket »perennials«, det vill säga människor som inte bryr sig om ålder och stereotyper utan knyter kontakter över alla gränser och generationer. Framöver kommer vi se alltfler »perennials« på arbetsplatserna.

3. AI på frammarsch

Digitaliseringen har accelererat under pandemin. Enligt Forbes använder redan 24 procent av amerikanska bolag AI i rekryteringsarbetet. En siffra som förväntas fördubblas under 2021. 

4. Naturlig mångfald

En logisk konsekvens av allt mer avancerade AI-verktyg är att det blir möjligt att göra mer rättvisa rekryteringar bortom ras, ålder och kön. När fokus ligger på talang och kunskap, och inte yttre attribut, blir det lättare för en nödvändig mångfaldskultur att naturligt uppstå i organisationen.

5. »Employer experience« – på nytt sätt

Onboardingen är på väg att förändras i grunden. I en fysisk verklighet har vi vant oss vid att nya medarbetare hälsas välkomna med blommor och en rundvandring på kontoret, ett sätt att snabbt knyta kontakter. Kan samma otvungna teamkänsla uppstå digitalt? HR måste återuppfinna medarbetarupplevelsen.

6. Hälsofrågan

Nya digitala sätt att kommunicera och arbeta på kommer kräva uppdaterade strukturer och rutiner från HR. Hur håller man koll på medarbetarnas hälsa och välmående när man bara träffas över en skärm? Hur säkerställs en work life-balance?

7. Glöm inte bort dig själv!

Med den snabba utvecklingen vi nu ser nu är det viktigt att HR inte bara agerar talangscout, utan också satsar på egen kompetensutveckling för att fullt ut kunna ta vara på möjligheterna av digital HR. 

Källa: Forbes, Digital HR Tech.

Publicerad: tisdag 19 januari, 2021