Krönika

Ord gör skillnad!

Under en tid har jag hakat upp mig, stakat mig och tvekat inför ett specifikt ord. Det gäller när jag ska skriva texter, göra inlägg i sociala medier eller uttala mig i poddar eller i andra sammanhang. Det är dessutom ett ord som jag i min roll vill använda ofta.  

Ett ord som jag upplever är alldeles för begränsande. 

Men låt oss börja i rätt ände!
I dag vet vi att våra organisationer för att lyckas behöver bestå av människor som tillsammans representerar en stor mångfald. Då tänker jag på mångfald dels i traditionell bemärkelse, dels i förhållande till organisationen. Våra organisationer i dag är ofta ett pussel av tillsvidareanställda, visstidsanställda, vikarier, giggare, konsulter, nya ekosystem… Men när vi ska prata om vilka organisationen ska sätta i första rummet och måna om när det kommer till hälsa, utveckling, engagemang och annat blir plötsligt en stor del av dem som är med och bidrar exkluderade. 

Ordet jag talar om som skaver och som känns fel är medarbetare

Inte nog med att ordet i sig inte inkluderar den mångfald av människor som är med och bidrar i en organisation, det ger dessutom en känsla av ett gammalt tänk kring chef och arbetare. 

I dagens och framtidens organisationer vet vi att det krävs kollektiv intelligens och team som jobbar tillsammans. Genom tillit flyttas beslutsfattandet alltmer till dem som verkligen sitter på kunskapen och är bäst lämpade att fatta beslut.

I år firar Sveriges HR Förening 100 år. Vår organisation blev till mitt i den första industriella revolutionen, nu går vi igenom den fjärde. För oss är det viktigt att fortsätta verka i den anda som föreningen bildades, och i arbetet för en modernare och mer inkluderande arbetsmiljö vänder vi på varje liten sten. Här är språket en viktig nyckel, hur vi pratar och kommunicerar med varandra och vilka dolda värdeladdningar som kan gömmas i de samtalen.

Därför tycker jag att det är hög tid att vi byter ut medarbetare till något som mer rättvist beskriver alla som med passion och engagemang bidrar i en organisation. 

Här är tre förslag: medskapare, samarbetare eller samskapare.

Vad känner du? Håller du med om resonemanget? Tycker du att något av orden här ovan ger en bättre bild av verkligheten eller har du ett annat förslag? Mejla mig eller tyck till på Sveriges HR Förenings sidor på LinkedIn, Instagram och HRpeople.se.

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: fredag 12 februari, 2021