Innovation

Hej kontoret!

VR-teknik återskapar känslan av fysiska möten.

Less på att halvligga med datorn i soffan eller trött på hemmajobbets ändlösa Zoom- och Teamsmöten? Det som kunde kännas skönt i början av pandemin upplevs nu som deprimerande och ensamt, så kanske kommer de nya tekniska innovationerna som en efterlängtad hjälp. Med VR-teknik ska känslan av att vara tillbaka på kontoret återskapas, komplett med småpratande över skrivborden och möten i korridoren.

Två studenter vid Umeå universitet har i samarbete med Logitech utvecklat Hej, en apparat som mäter ens ­rörelser och diskret förmedlar dem till ens kollegor så att man kan vinka till och prata med varandra. Andra utvecklare försöker med VR-glasögon att skapa tredimensionella rum och dynamiska mötesplatser där ens kollegor befinner sig som avatarer. Bland ­annat har hemmajobbande aktiemäklare provat tekniken. 

Än så länge har de virtuella kontoren svårt att överträffa just vanliga ­videomöten – för att inte tala om att träffas ansikte mot ansikte – men vem vet hur framtidens arbetsplatser ­kommer att se ut?

Publicerad: tisdag 16 februari, 2021