Vi pratar med…

»Mångfald ger en krisberedskap i ledningen. En bredd inåt och en större bredd i synen på omvärlden.«

...Liv Gorosch, vd på Wes, som i mars kommer presentera en studie som visar att företag som arbetar proaktivt med mångfald klarat omställningen under coronapandemin bättre.

Hur har studien gått till?

»Respondenterna har rankat sin arbetsgivare efter hur -proaktivt de arbetar med mångfald. Vi har tittat på företagen som är högt rankade och jämfört med dem som rankats lågt, och vi ser skillnader mellan grupperna. Medarbetare på företag som arbetar proaktivt med att öka mångfalden anser också i högre utsträckning att företaget har klarat av omställningen till distansarbete och distansledarskap bättre. De anser också att de klarat omställningen bättre än andra i samma bransch, och de har varit snabbare med att anpassa sig till de nya omständigheterna.«

Varför ger mångfald utslag, tror du?

»Mångfald ger en krisberedskap i ledningen. En bredd inåt och en större bredd i synen på omvärlden. Man missar inte heller lika enkelt omvärldssignaler. Det kan vara en stor mängd orsaker som får människor att tro att organisationer med stor mångfald klarar av att hantera samhällskriser bättre.«

Varför gör ni den här undersökningen?

»Undersökningen görs för att vi är övertygade om att ökad mångfald och inkludering leder till mer attraktiva och lönsamma företag och organisationer. Därför fortsätter vi att utmana den traditionella rekryteringsbranschen och skapa förändring. Syftet är att kartlägga hur dagens och morgondagens ledare vill utforma framtidens arbetsliv, men vi har också ställt ett antal unika frågor som är direkt kopplade till hur pandemin påverkar vårt arbete i dag.«

Varför startade du Wes?

»Vi startade Wes med idén att företag kan öka sin lönsamhet genom att bredda rekryteringsbasen. Vi har sedan dess utmanat och förnyat rekryteringsbranschen och drivs av vår vision att aktivt bidra till att öka mångfalden i näringslivet. Mottagandet har varit starkt och genom att gå bortom de traditionella kandidatnätverken har vi vuxit snabbt. Vi blev dessutom efter ett par år utsedda till ett gasellföretag. Jag tror att ett modernare ledarskap är en av de främsta möjligheterna för företag och organisationer att stärka sin konkurrenskraft. Och ska man hitta dagens och morgondagens ledare kan man inte använda gårdagens sätt att arbeta. Det behövs ny kunskap, nya verktyg och metoder.«

Hur länge har ni funnits?

»Vi har funnits i tio år och har hittills varit inblandade i närmare 1000 rekryteringar av ledare och styrelsetillsättningar. 75 procent har varit kvinnor och cirka 40 procent har haft internationell bakgrund.«

Finns det något i studien som överraskade dig?

»En spännande skillnad mellan 2014 års resultat och årets är att betydligt fler nu trycker på betydelsen av att ha professionella rekryteringsprocesser som fokuserar på att ta fram kompetenta kandidater av båda könen, som ett effektivt sätt att skapa mångfald.« 

Publicerad: måndag 22 februari, 2021

Liv Gorosch

Gör: Vd på Wes (Women Executive Search).
Bor: I centrala Stockholm.
Dold talang: Dans.
Tränar: Fyra gånger i veckan.
Första jobbet: Researcher på tv-programmet Efterlyst på TV3.
Bästa egenskap: Uppfinningsrik.
Udda intresse: Parfymkonnässör.
Mitt motto: »Livet ska vara lustfyllt.«

Liv