Dilemmat

Ny visselblåsarlag

Innebär detta slutet för Kafkaartade utredningar? Advokaten Ebba Walberg Snygg tipsar om vad vi bör tänka på.

Den 1 december i år får vi en ny lag som ska skydda visselblåsare, fler kategorier kommer att med repressalieskydd kunna vissla om mer. I direktivet som lagen bygger på finns krav på att visslingar som inkommer genom interna rapporteringsförfaranden utreds omsorgsfullt. Uppmärksamheten på goda, rättssäkra utredningar är välkommen. Det är centralt att skilja mellan arbetsmiljöutredningar, som kan göras anonymt för att kartlägga och förbättra arbetsmiljön i stort, och utredningar som har till syfte att utreda en enskild medarbetare och dennes eventuella misskötsamhet: kränkningar, trakasserier eller direkta oegentligheter. I medarbetarfallet bör utredaren ta på sig domar­hatten, uppvisa verklig objektivitet och självständighet, ha god juridisk kunskap, inte tillåta anonyma vittnen, arbeta skyndsamt och leta lika mycket efter sådant som kan fria som sådant som kan fälla. Arbetsgivaren bör vara transparent med resultatet, samt de grunder och bevis det bygger på i förhållande till såväl den som blivit anmäld samt eventuell ­utsatt. När jag förhandlade kollektivavtal i Spanien, var det där självklart att göra en rättssäker utredningsprocess till en del av kollektivavtalet. Även om ni inte väljer den vägen, så var ändå proaktiva och ta fram en detaljerad utredningspolicy.  

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: måndag 22 februari, 2021