Bild: Shutterstock

Undersökning

Påverka HR-framtiden!

Vill du vara med och påverka hur HR ska utvecklas? Vilka ämnen, trender och innovationer kommer vara viktiga framöver – och hur ska vi ställa om för att klara dem.

Nu har du en unik möjlighet att bidra och göra din röst hörd genom att medverka i en global enkät, som ingår i studien Creating People Advantage. Studien är ett samarbete mellan Boston Consulting Group och världsorganisationen WFPMA, där Sveriges HR Förening ingår.

»Det här är en fantastisk möjlighet att få en djupare förståelse för hur utvecklingen ser ut i ett globalt perspektiv, men också hur Sverige skiljer sig mot resten av världen«, säger Lena Bjurner, vd och generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

Totalt sett är mer än 100 länder representerade i undersökningen, vilket gör det till den största i världen.

»Vi befinner oss i ett paradigmskifte på arbetsmarknaden där HR:s roll är viktigare än någonsin. Anställningsformer är under förändring samtidigt som digitaliseringen förändrar många arbeten i grunden. Enkäten kan bidra till en sund och reflekterande diskussion om vad som kommer krävas av oss«, säger Lena Bjurner.

Ämnen som tas upp är allt från hälsa och säkerhet, till AI och onboarding, men också kompetensförsörjning- och kulturfrågor.

Enkäten tar ungefär 15 minuter att fylla i.

Klicka på länken – och var med och påverka hur HR ska utvecklas!

tre människor lägger puzzel
Bild: Shutterstock
Publicerad: fredag 5 mars, 2021