Relationssmart

4 steg till bättre medarbetarskap

Chefen river upp ett beslut, kollegan gör tvärtom mot vad ni hade bestämt och hela spelplanen vänds upp och ned. Hur ska man hantera missförstånd och oväntade händelser på en arbetsplats? Organisationspsykologen Stefan Söderfjäll vet vad som krävs.

skruvar

1. Identi­­fiera vad med­arbetar­skap är för något

»Förstå vilka förväntningar som finns på dig.«

Om du vill förbättra något bör du definiera vad du vill förbättra – men rätt ofta glöms detta bort. Man skickar chefer på ledarskapsutbildningar och har medarbetarskapsutbildningar för medarbetarna men man tydliggör inte vad ledarskap eller medarbetarskap är för något. Risken är då att man skjuter snett för att man sitter med sina egna tolkningar av vad
det är. 

I min värld handlar det om att förstå att det är en komplex företeelse som kräver att du behöver balansera delvis motstridiga förväntningar som kan finnas på dig. 

Dels behöver du utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt och samtidigt utveckla din kompetens och ­arbetsprestationer.

Dels ska du vara en god arbetskamrat. Du bör kunna bidra med positiv stämning, lyfta dina arbetskamrater, visa prov på samarbetsvilja och ta din roll och ditt ansvar i din arbetsgrupp.

Med det följer att du visar att du kan ta ansvar och lyfta problem som kan uppstå i verksamheten. Sprid inte skit genom att synliggöra arbetsprocesser som inte fungerar. Kom i stället med förbättringsförslag och visa aktivt att du är villig att acceptera nödvändiga organisationsförändringar. 

Var noga med att hålla dina löften: lämna in saker i tid och ta eget aktivt ansvar att driva projekt i mål. Det är också en fördel om du är adaptiv, anpassningsbar och proaktiv, och kom med förslag på hur ni kan utveckla effektiva samarbetsrutiner. 


Stetoskop

2. Lär dig att lyssna 

»Tänk på att det inte är någon fara att vara tyst.«

Att lyssna är något som de flesta förstår är viktigt, men ändå glömmer vi ofta bort oss. Problemet är ­delvis att vi inte får någon aktiv träning: vi kan bli ­tillsagda att »nu ska du vara tyst och lyssna«, men att lyssna är ju ingenting vi övar på. 

Ändå är förmågan att lyssna, oavsett om du är chef eller medarbetare, den enskilt viktigaste sociala färdigheten som du kan jobba med. Lyssnandet har en positiv inverkan både på ditt eget välbefinnande och på din relation till andra människor. Det skapar trygghet, tillit, samhörighet och sammanhållning. 

Fokus i ett samtal ska inte handla om att du ska tolka det som den andra personen säger utifrån dina egna referensramar. Det innebär inte att du ska få den andra personen att förstå vad du tycker och tänker. Ditt enda fokus ska vara att försöka se världen utifrån samma perspektiv som den andra personen framför dig gör. 

Tänk på att det inte är någon fara att vara tyst. Du behöver inte alltid komma med följdfråga. Lär dig snarare att vara tyst och låt personen få prata till punkt. 

Ha ett kroppsspråk som visar att du faktiskt ­lyssnar, försök matcha motparten och ha lagom med ögonkontakt. Ställ öppna och utforskande frågor och följdfrågor och sammanfatta sådant som personen har sagt för att visa att du har lyssnat och för att ge personen en möjlighet att korrigera ifall du har missförstått vad hen har menat.


Åskådarstolar

3. Sluta var ett offer

»Ta ansvar för dina egna handlingar.«

Det är en förbannelse att vi är så duktiga på att anamma ett utifrån-och-in-tänk när vi befinner oss i problemsituationer, exempelvis då vi känner oss dåliga eller deppiga. Då är det lätt att lägga ansvaret till lösningarna på dina problem utanför dig själv.

Är du ny medarbetare i din arbetsgrupp och inte känner dina arbetskamrater bör du inte fokusera på det, utan i stället ställa dig upp och säga att du gärna vill lära känna dem. Finns det kanske någon som skulle vilja ta en promenad eller en lunch? Visst vore det trevligt om arbetskamraterna tog initiativen, men varför vänta när du själv kan ta hand om problemet?

Om din chef är för otydlig när hen ska ge dig feedback så kan du alltid hjälpa denne på traven genom att säga att: »Nästa gång du ger feedback, gör så här…«

Om du inte tycker att kompetensutvecklingen ­håller måttet på din arbetsplats kan du säga att du skulle vilja ta del av mer kompetensutvecklande åtgärder. Om inget ändå sker kan du fundera över om du kan anmäla dig till en gratiskurs eller låna böcker. Du kan helt enkelt styra ditt handlande. 

Så länge du matar dig själv med offermentalitet kommer det inte att hända något, då kommer du att fastna i gamla hjulspår.


kaktus

4. Öva på din tydlighet

»Våga var obekväm och ifrågasätt.«

När vi människor ska samarbeta behöver vi kommunicera med varandra. Vi behöver checka av att vi har samsyn när det gäller ansvarsområden, att alla förstår målen och att alla är överens om vilka spelregler som gäller. Titt som tätt händer saker när människor ska samarbeta med varandra som blir små avstickare från de förväntningar vi har. Helt plötsligt gör en kollega något som du tycker borde vara din egen arbetsuppgift. Rätt var det är beter sig din chef på ett sätt som inte lirar med de spelregler som finns i gruppen. Vi har tyvärr en tendens att klistra våra egna ­tankar på andra. Du kanske tycker att dina kollegor och din chef borde förstå att de gjort fel, men du säger det inte högt. Du behöver tydliggöra det du vill ha sagt, på ett respektfullt och omtänksamt sätt, och se till att de ­andra förstår det du vill ha sagt.

I vissa fall vågar vi inte säga vad vi tycker och ­tänker. Om vi är missnöjda över något behöver vi känna oss trygga för att våga vara rakryggade.

Som medarbetare måste du utmana dig själv. Ge lite mer av dig själv och våga vara lite obekväm ­eller rent av ifrågasätta. Undvik svepande kommentarer och berätta i stället konkret vad du ser. Med konstruktiv, framåtorienterad kritik kommer du långt.

Samtidigt måste chefer och informella ledare jobba aktivt med att skapa ett tryggt klimat genom att visa att de tackar för att medarbetarna för fram en avvikande åsikt, utan att för den skull gå i försvarsställning.


Text: Henrik Lenngren
Bilder: Shutterstock

Publicerad: tisdag 23 mars, 2021

Stefan Söderfjäll

STEFAN SÖDERFJÄLL

Bor: Pendlar mellan Umeå och Ängelholm.

Familj: Särbo och tre döttrar.

Gör: »Försöker sprida forskningsbaserad kunskap som ska ge människor fler bra dagar på jobbet.«

Karriär: Har grundat Ledarskapscentrum och skrivit flera böcker, däribland En liten bok om ledarskap och En liten bok om ledningsgrupper.

Studerat: Organisations- och socialpsykologi vid Umeå universitet.

Dold talang: Skaplig kock och halvskaplig sångare.

Bra bok: Horisonten finns alltid kvar av Jonna Bornemark.

Tränar: Promenader och lite styrketräning.

Första jobbet: På en brädgård.

Bästa egenskap: Prestigelös.

Udda intresse: Har blivit YouTuber på gamla dar.