Nya lojaliteter mellan arbetsplats och arbetstagare har uppstått med det flexibla arbetslivet, menar doktoranden Viktoria Rubin.

Spaning

Frihet eller fälla?

Hur påverkar det flexibla arbetslivet? Doktoranden Viktoria Rubin menar att det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och arbetsplats har förändrats.

Den genomsnittliga anställnings­tiden har sjunkit stadigt de senaste 30 åren. Ingen väntar längre på guldklockan. Samtidigt har det skett en förskjutning i lojaliteter. Förr identifierade man sig med sin arbetsgivare och bytte sällan jobb. I dag är fokus mycket mer på den egna karriären och cv:t.

Doktoranden Viktoria Rubin forskar om hur det flexibla arbetslivet påverkar organisationer när snabbare utveckling, kortare anställningstider och fler konsulter skapar nya förutsättningar för den långsiktiga utvecklingen på arbetsplatser.

»Det har skett en förändring av det psykologiska kontraktet mellan medarbetare och arbetsplats. Det formella utbytet mellan arbetsplatsen och den anställde har större betydelse än det personliga engagemanget. Det behöver inte betyda att ett visst arbete blir sämre utfört, men det påverkar de kollektiva processerna«, säger hon.

I sitt avhandlingsarbete tittar ­Viktoria Rubin närmare på hur det kollektiva lärandet påverkas av det allt mer flexibla arbetslivet. 

»Det vi vet är att relationerna spelar stor roll för det kollektiva lärandet, både för att få tillgång till andras kompetens och för att våga utmana sig själv. Psykologisk trygghet är ju ett uppmärksammat begrepp som är högst relevant för det kollektiva lärandet. Och relationer tar sin tid att utveckla. Genom att många stannar allt kortare tid på varje arbetsplats blir relationerna flyktigare och det sätter nya villkor för hur vi tar tillvara på varandras kunskap.« 

Just nu designas de flesta HR-processer utifrån normen om den tillsvidareanställda medarbetaren…

I trenden som pekar mot kortare anställningstider och fler inhyrda konsulter ryms både möjligheter och utmaningar, menar Viktoria Rubin.

»Just nu designas de flesta HR-processer utifrån normen om den tillsvidareanställda medarbetaren. Övriga kontraktsformer riskerar att hamna mellan stolarna eller så sker mycket ad-hoc.«

För många innebär giglivet en osäker tillvaro ekonomiskt. Det är inte alla som trivs med att inte ha en trygg tillvaro på en och samma arbetsplats, men som inte lyckas få ett fast jobb. 

»Som inhyrd konsult balanserar man ofta mellan att vara en insider och en outsider, där man kan dra nytta av sin gränsposition, att vara efterfrågad för sin expertis men samtidigt slippa den interna företagspolitiken. Att lära sig att nyttja den här gränspositionen är ett viktigt verktyg i konsultrollen – men det passar inte alla. För den som vill bli hållbar i konsultrollen är det dock både en välmående- och framgångsfaktor. Åtminstone så länge tillsvidareanställningen är ­normen.«    

Text: Henrik Lenngren
Foto: Peter Cederling

Publicerad: tisdag 23 mars, 2021

VIKTORIA RUBIN

Bor: I Nacka.

Familj: Man och två barn.

Gör: Doktorand.

Dold talang: Kan gå på händer.

Bra bok: Dumhetsparadoxen av Mats Alvesson och André Spicer.

Bra tv: Bäst i test.

Tränar: Orientering.

Första jobbet: Granplantering på ackord.

Bästa egenskap: Strukturerad.

Udda intresse: Arbetar ideellt som stugvärd längs vandringsleder i fjällen.