En tydlig företagskultur motverkar tystnadskulturer. Bild: Shutterstock

Månadens fråga

Talande tystnad

När människor undviker att säga vad de tycker…
Hur ska man göra för att bryta en tystnadskultur?
Vi frågade Nanette Brink, CEO på Sweden HR Group.

»Alla människor har en stark grundläggande drivkraft att inte sticka ut från gruppen. Det handlar om en rädsla att bli ifrågasatt eller exkluderad. I en tystnadskultur håller medarbetare inte bara tyst om sådant som kan upplevas som hotfullt utan även om förbättringsförslag. På det sättet finns tystnadskulturen inom oss alla. Den kan uppstå när ledningsgrupper är slutna och när de hamnar i grupptänkande och tappar dialog med omvärlden. Då slutar man ta in alternativa sätt att tänka. Det uppstår ett»är du med eller mot« -läge och det blir svårt att framföra avvikande åsikter eller höja sin röst och påtala missförhållanden. Att inte våga ifrågasätta leder till en tystnadskultur. HR kan bidra till att den upphör genom att driva arbetet med att öka ledares insikt kring den psykologiska tryggheten. Den möjliggör för medarbetare att ha en gemensam syn på vad arbetet innebär: att man vågar misslyckas och vågar berätta om halvfärdiga idéer utan att riskera kritik. Man kan arbeta med företagskultur med tydligt ledarskap byggt på ömsesidig tillit och upprätta uppförandekod och visselblåsar­funktion. Inte minst är det bra att ha en robust process för intern och extern ­rekrytering samt medvetenhet och vara aktivt drivande när det handlar om mångfald.«

Publicerad: tisdag 23 mars, 2021
Nanette Brink, CEO på Sweden HR Group.
Nanette Brink, CEO på Sweden HR Group.