Djupare kunskap genom data. Elin Malmström och Catrine Augustsson driver People Analytics.

Nedslag

Smarta fakta

Vad kostar egentligen ett personaltapp? Var finns det ett läckage i organisationen? Elin Malmström och Catrine Augustsson som driver People Analytics, berättar om hur man med datadriven analys snabbt kan sätta in rätt åtgärder.

Att fatta beslut om mjuka värden blir enklare med hårda fakta. Det var utgångspunkten när Elin Malmström och Catrine Augustsson startade People Analytics för fem år sedan.

»Vi vill hjälpa HR-avdelningar att använda all data de redan har, men utan att de själva behöver vara mästare på siffror och analys«, säger Elin Malmström.

Att ekonomi- och marknadsavdelningar har vassa analysinstrument för att både detaljstudera enskildheter och få de stora perspektiven är självklart, men inom HR har det funnits ett glapp. Kanske beroende på att det i grunden handlar om människor och inte siffror. Men med koll även på HR-siffrorna kan företagsledningen få underlag att styra verksamheten mot både bättre lönsamhet och nöjdare medarbetare.

Elin Malmström var tidigare anställd i ett bolag dit Catrine Augustsson kom som interims-HR-chef. Det tog inte lång stund för dem att inse att de borde göra något tillsammans, med en idé sprungen ur behovet av bättre faktaunderlag för HR-avdelningar.

2016 startade de People Analytics som i dag har ungefär 250 olika organisationer som kunder och stadigt växer. Nyligen lanserades deras tjänster även i Norge, men eftersom kunderna ofta är internationella företag används produkterna redan runt hela världen.

 »Våra analyser kan exempelvis synliggöra att många anställda slutar under första året. Med tydliga fakta kan kvalitativa åtgärder sättas in.«

People Analytics kan bidra till en djupare kunskap om kostnaderna för personalomsättning. Att det kostar vet alla ledningsgrupper, men hur mycket handlar det egentligen om och var i organisationen finns de största »läckagen«?

»Våra analyser kan exempelvis synliggöra att många anställda slutar redan under första året«, säger Catrine Augustsson. »Eller att företaget tappar kvinnor i åldern 30–35 år. Med tydliga fakta kan kvalitativa åtgärder sättas in.«

Kanske måste introduktionen för nyanställda förbättras. Eller möjligheterna att kombinera småbarnsliv med arbete. Nästan alltid kokar resultaten ned till att det finns både en ekonomisk och en mänsklig vinst när åtgärderna kan riktas specifikt i stället för att man skjuter brett.

Rent praktiskt fungerar mjuk-varan som ett skräddarsytt verktyg för analys och uppföljning av nyckeltal och löner. Kunden laddar upp rådata som systemet tvättar och städar. Inom någon minut kan kunden ta del av nya insikter kring sin data.

»Systemet kräver ingen it-implementering, utan det är en enkel ›plug and play-lösning‹«, säger Elin Malmström.

Vare sig det gäller HR-rapportering, HR-analys eller lönekartläggning visualiseras data på ett sätt där kunden går från tråkig och intetsägande rapportering till att kunna jobba datadrivet och med bättre faktaunderlag.

Antingen låter kunden People Analytics ta hand om hela processen med analys och utvärdering, eller genom att själv analysera med hjälp av mjukvaran. Även mycket av den sifferexcercis som HR-avdelningar tragglar med manuellt redan i dag förenklas med verktyget.

»Med datadriven kunskap ges möjlighet att arbeta effektivare och mer fokuserat med det man faktiskt vill åstadkomma«, säger Elin Malmström.

En annan grundläggande funktion i People Analytics verktyg är att få kontroll på allt som rör löner. Samma sak där – bättre överblick tack vare djupdykning i detaljerna.

»Vi kan till exempel ge lönespridningsmått och bättre underlag vid rekryteringar och befordringar«, säger Catrine Augustsson.

Catrine och Elin faller ofta varandra i talet, det märks att de är både samspelta och mycket entusiastiska för sin produkt. Båda har funnit en glädje i att visa hur torra siffror kan ge HR-chefer större svängrum att vårda sin personal och öka företagets lönsamhet.

Dessutom utvecklar de ständigt sin produkt och den blir alltmer ett redskap inte bara för att analysera nuläget, utan även för att spana in i framtiden.

»Vi kommer att bygga in mycket mer artificiell intelligens och analysförmåga i våra produkter. Det är ett ständigt pågående projekt.« 

Text: Eric Lund
Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Publicerad: tisdag 30 mars, 2021

Utbildning:
Datadriven HR

85 procent av tillfrågade HR-chefer och HR-specialister upplever att de inte jobbar tillräckligt datadrivet och faktabaserat. I vår arrangerar Sveriges HR Förening utbildningen Datadriven HR – på riktigt. Elin Malmström och Catrine Augustsson är kursledare. Utbildningen är digital och innefattar två tillfällen. Läs mer på hrforeningen.se.