Knoppen och kroppen hänger ihop.

Hälsa & ledarskap

Träna dig smart

Hade Einstein varit intelligentare om han varit fysiskt tränad? Ja, menar Maximilian Tropé, som nu lanserar digitala The Gym.

På vilket sätt hänger träning ihop med ledarskapsutveckling?

»Ledarskap handlar om mental uthållighet och det bästa sättet att nå det är genom en fungerande fysik. Ju sämre fysik, desto mer mental och kroppslig stress. Och därmed sämre förmåga att se större sammanhang och fatta snabba men långsiktiga beslut.«

Vad är The Gym?

»Det är ett helt digitalt program i tre delar: utveckling av den fysiska förmågan, den kognitiva förmågan och en mer avslappnande del som på djupet ska ändra tanke och beteendemönster. Programmet inleds med en fysisk och mental screening, som görs på plats, och följs upp av ett specialkomponerat träningsprogram på 26 veckor där allt sker i telefonen.«

»Jag ser alldeles för många toppledningsgrupper som är i så dålig fysisk form att de inte är sina bästa jag.«

Om man inte gillar träning, kan man inte bli en bra ledare då?

»Jag skulle säga nej. Jag ser alldeles för många toppledningsgrupper som är i så dålig fysisk form att de inte är sina bästa jag. De har svårt att härbärgera den stress och ångest som kommer med arbetet.«

Hur mycket bättre hade Einstein, eller valfritt Nobelprisat geni, presterat om de varit fysiskt starka?

»Tveklöst mycket bättre. Kopplingen mellan träning och kognitiva funktioner är inget nytt, men det har varit i ropet ett tag med Anders Hansens pedagogiska böcker och program. Som jag ser det är problemet att många ledare har tydliga mål, men saknar orken och viljan att ta sig dit. De är inte beredda att öka insatsen med 10 procent för att förbättra sig själva med 50. Och det är inte så konstigt. Elitidrottare som har lyxen att fokusera på en sak får professionell hjälp med det, men inte ledare som har enormt mycket ansvar.«

Foto: Peter Westrup

Publicerad: onsdag 21 april, 2021