Jubileum

Hurra! Vi fyller 100!

I år fyller Sveriges HR Förening 100 år. För att fira detta har vi laddat med en rad spännande event och aktiviteter tillsammans med ledande experter och föreläsare. Häng med på en digital resa genom landet.

Med människan i centrum lär vi oss mer om hur vi kan skapa bättre förutsättningar för välmående, innovationskraft och lärande på våra arbetsplatser – nu och i framtiden. Alltså, precis i den anda som föreningen grundades 1921 av Kerstin Hesselgren. En modig och varm pionjär. Genom en mängd spännande aktiviteter och initiativ vill vi nu tillsammans med er fira våra första hundra år!

Var själv med och påverka utvecklingen i People Insight Labs. Tillsammans med föreningens medlemmar och tankledande partners delar vi perspektiv och samskapar kring några av vår tids stora utmaningar och möjligheter: Hälsa, lärande och teknik.

Läs mer här!


Fler högaktuella event under jubileumsåret:

Hur främjar vi innovation på arbetsplatsen?

Leif Denti, psykolog och forskare på Göteborgs Universitet, och Maria Lindqvist, Chief Human Resources Officer på Stena Metall Group, kommer att prata om innovationskraft i organisationer utifrån det vi vet från forskning och hur ledarskap och företagskultur främjar innovation i praktiken.

Läs mer här!


Kan vi jobba oss lyckliga?

Lyckopsykologen Johan Lundberg, specialist på positiv organisationspsykologi, har ställt sig den frågan som ju är mer aktuella än någonsin, både på grund av krisen men också då ungefär hälften av alla sjukskrivningar beror på just vår mentala hälsa.

Läs mer här!


Hur ställer vi om?

Andreas Wallo, bitr. professor på Linköpings Universitet, ska tillsammans med rekryteringsexperten Patrik Remann prata om detta aktuella ämne utifrån deras olika perspektiv.

Läs mer här!


Hur upptäcker vi drogproblematik under distansarbete?

Jonas Johansson Asp kommer att prata om vilka risker och kostnader ett missbruk för med sig på arbetsplatsen så som misstro, skadat varumärke arbetsplatsolyckor, men framförallt om vilka vinster som finns med att behandla missbruket.

Läs mer här!


SE PROGRAMMET I SIN HELHET HÄR!


Publicerad: torsdag 22 april, 2021