Vi pratar med…

»HR borde ha mer fokus på att skapa effektiva arbetsplatser. I dag är det ganska mycket fokus på arbetsmiljöfrågor. De är inte oviktiga, men man får sätta allt i en relation…«

…Stefan Tengblad, som för ett år sedan blev först i Sverige att inneha en professur i HR.

Varför behövdes en HR-professur?

»Även om det inte krävs en legi­timation för HR-funktionen som för läkare och advokater så är HR ett skrå som behöver ett samlat kunskapsstöd. Det har varit ett önskemål från professionen länge, ända sedan 1980-talet, men man har varit osäker på inriktningen och det har varit svårt att få till finansieringen. Med Centrum för global HRM uppstod ett samarbete mellan två fakulteter som lyckades finansiera tjänsten med donationer.«

Du tillträdde för ungefär ett år sen. Vad har hänt?

»Ganska mycket. Jag har jobbat med att finansiera doktorandtjänster, startat seminarieverksamhet, samverkan på olika sätt, gett många tidningsintervjuer och en hel del föredrag samt jobbat med våra partnerorganisationer. Det har varit ett lärorikt år med många tankar om hur pandemin kommer att leda till nya arbetsformer.«

Finns det någon konsekvens av hemarbete som vi ännu inte frontat?

»Det är inte bra för skapandet och vidmakthållandet av organisationskulturen att inte ha fysiska möten. Men jag ser inte framför mig att hemarbetet i sig ska medföra något nega­tivt i framtiden. De som inte trivs hemma kan ju åka till kontoret.«

Vilka är HR:s viktigaste frågor just nu? 

»Två saker: Hur ska vi organisera arbetet framöver? Var ska vi vara? Hur ska kontoren se ut? Vilka regler gäller för arbetstiden? Det är jätte­viktigt för HR att hitta något som passar organisationens behov.«

Och den andra frågan…?

»Digitaliseringen och det kompetensbehov den leder till. Medarbetarna behöver nya kunskaper och förmågor. Man kanske måste växla kompetens. Det finns grupper vars arbetsinnehåll ersätts av digitaliserade metoder. HR borde ha mer fokus på att skapa effektiva arbetsplatser och effektivt ledarskap. I dag är det ganska mycket fokus på arbetsmiljöfrågor. De är inte oviktiga, men man får sätta allt i en relation. Bara för att man har en bra arbetsmiljö behöver inte verksamheten vara effektiv. Och tvärtom, man kan driva en effektiv verksamhet utan en bra arbetsmiljö även om det inte är önskvärt. Utmaningen måste vara att förena dessa. Jag är förvånad att den debatten inte förs mer, den borde vara mer central i diskussionen. Om man bara driver arbetsmiljöfrågorna tappar man effektivitetsaspekten.«

Hur driver man den då?

»Utmaningen är att förena dessa. Då måste man hitta effektiva arbets­metoder där man drar nytta av ­exempelvis digital teknik och har tydliga processer hur saker ska genomföras. Det gör att man kan fokusera på arbetet och få mycket gjort utan att man känner sig utsliten av det. Men ska man få mycket gjort när processerna inte fungerar och man inte vet hur det ska göras, då blir det påfrestande för de anställda. Inom tillverkning jobbar man mycket med LEAN. Jag är ingen LEAN-förespråkare, men det som är positivt är att man jobbar systematiskt för att utveckla verksamheten. Jag skulle kunna tänka mig att HR kunde ha nytta av att arbeta på ett liknande sätt.«

Är utvecklingen inom HR svår att förutse?

»Jag tycker inte det. Människor är människor och framtidens människor kommer inte att vara annorlunda än dagens. Däremot är morgondagens teknik annorlunda och människor påverkas ju av tekniken. Att medarbetare behöver feedback och behöver känna att det de gör är meningsfullt gäller även i framtiden. Den mänskliga naturen är rätt så ­förutsägbar.«  

Foto: Anders Bergstedt

Publicerad: torsdag 20 maj, 2021

Stefan Tengblad

Titel: Professor i HRM.

Arbetar på: Centrum för global HRM, Göteborgs universitet.

Hur många anställda: CGHRM har inga anställda, men cirka 20 personer bedriver verksamhet vid centret.

Bor: I Säve utanför Göteborg.

Dold talang: Kartläsning.

Första jobbet: Reklamutdelare som tolvåring.

Bästa egenskap: Tolerans.

Udda intresse: Sportstatistik.

Mitt motto: Alla kan bidra till ett gott samhälle.

Förebild: Alla som tar personliga risker för att värna mänskliga fri- och rättigheter.