Bianca Mali på Instabox ser hur samhället har förändrats av pandemin – och hur HR-rollen bara blir allt viktigare.

HR People frågar

Säker leverans

Fraktbolaget Instabox har uppmärksammats för sin inkluderande personalpolitik. Vi tog ett snack med Bianca Mali, head of people & performance.

Vad är tricket med att få alla medarbetare, de fastanställda men också konsulter och frilansare, att känna sig inkluderade i ett snabbväxande bolag som Instabox?

»Det är naturligtvis en utmaning, men framför allt tycker jag att det är en inställningsfråga. Vi delar inte upp våra medarbetare utifrån anställningsformer. Vi behandlar alla lika och ser till att de får samma förutsättningar och kommunikation som fastanställda. Ett arbete som börjar redan vid onboardingen, att medarbetarna direkt får en förståelse för vilka förväntningar och mål som det finns internt.«

Vad är viktigast för att skapa den tryggheten?

»Man måste se individen och skapa en tydlighet runt arbetsrollen. Då kan man också bygga en kultur där alla känner sig betydelsefulla och vågar ta plats, och där det också är tillåtet att göra fel. Självledarskap och medarbetarskap är viktiga beståndsdelar.« 

Ibland hör man om företag som är bättre på att prata om inkludering och mångfald än att praktiskt tillämpa det – hur tänker du och Instabox?

»Jag hörde en gång en träffsäker liknelse där inkluderingsutmaningen jämfördes med en middagsbjudning. När gästerna bjuds in visar det sig att någon är nötallergiker, en annan är vegan, en tredje är laktosintolerant… Tufft läge. Men om man ska vara en bra värd måste man vara medveten om detta och anpassa sig och lära sig så att alla kan uppskatta måltiden. På samma sätt är det för arbetsgivare. Det gäller att vara medveten om skillnaderna, därför att det gör oss starkare och bättre som organisation. Hur tänker man exempelvis runt helger och ledigheter utifrån ett kulturellt och religiöst perspektiv? När man börjar ställa sig de frågorna så tänker man på inkludering på riktigt. För att säkerställa att vi hela tiden väljer de bästa kandidaterna i rekryteringen har vi tagit bort namn och bilder, och kan göra objektiva bedömningar utan ›bias‹, där exempelvis bakgrund, ålder och kön inte spelar någon roll.«

Vilken är den största lärdomen från det gångna året och coronapandemin?

»Det är nog hur sårbara vi är som samhälle. För oss som företag har det däremot funkat bra. Vi anpassar oss och vi växer. En annan reflektion är att vi nu ser ett allt större fokus på empati, hälsa och teamkänsla – och att HR-rollen bara blir allt viktigare.« 

Text: Mårten Niléhn
Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Publicerad: torsdag 20 maj, 2021
Bianca Mali