Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Skapa framgångsrikt lärande

Fråga Forskaren avsnitt 20 gästas av Andreas Wallo, som har forskat om arbetsplatslärande, kompetensförsörjning och ledarskap under många år.

Andreas Wallo är särskilt intresserad av att förstå hur möjligheter för lärande skapas i det dagliga arbetet genom stöd av chefer, ledare och HR. I avsnittet diskuterar vi just arbetsplatslärande. Vad är chefers roll för att främja lärande? Vilka trender inom lärande kommer vi se post pandemin? Samtalet rör också hur man kan främja hälsa.

Andreas Wallo

Andreas Wallo är biträdande professor i pedagogik med inriktning mot arbetslivsfrågor vid Linköpings universitet samt biträdande föreståndare och forskningsledare för forskningscentret HELIX Competence Centre. Andreas forskning är publicerad i en rad välkända tidskrifter inom området och han har också med sina kollegor skrivit boken Human Resource Development: att utveckla individer, grupper och organisationer.

Just nu fokuserar Andreas sin forskning om distansledarskap i spåren av pandemin och hur detta ledarskap påverkar medarbetares hälsa, arbetsprestationer och möjligheter till lärande.

Lyssna här:

Publicerad: torsdag 20 maj, 2021