Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Framtidssäkra kompetenser

Teknikutvecklingen och digitaliseringen går i allt snabbare takt och driver på ett stort behov av kompetensskifte. Lena Bjurner träffade Anna Cau för att diskutera just detta.

Anna Cau leder HR-organisationen för supply chain och produktion på Ericsson och kompetensskiftet de står inför beskriver hon som en av deras största utmaningar. Hör om Anna och hennes teams transparenta arbetssätt som framtidssäkrar de kompetenser och färdigheter som behövs i organisationen. Genom utvecklingsmöjligheter ger de medarbetare möjlighet till vidareutveckling mot de framtida rollerna.

Lyssna här!

Publicerad: fredag 11 juni, 2021