Dilemmat

En plats i solen

Distansarbete från playan i Spanien – då uppstår en rad utmaningar slår advokaten Ebba Walberg Snygg fast.

Alla är nog överens om att distansarbete kommer bli det nya normala, i vart fall delvis. Många frågor tornar upp sig då: arbetsskadeförsäkringen TFA är inte heltäckande i hemmet, arbetsmiljöansvar ska upprätthållas och turordningen kan påverkas. Finns dessutom en fritidsbostad på varmare breddgrader har det under pandemin visat sig att det kan vara lockande att jobba därifrån. Att tillåta distansarbete från utlandet skapar dock ytterligare utmaningar, med relativt stora konsekvenser för såväl arbetsgivare som medarbetare. Det kan inverka på medarbetarens socialförsäkringstillhörighet, vilket kan påverka vilket land sociala avgifter ska betalas till. Det har betydelse för medarbetarens skattskyldighet. Även arbetsgivaren kan få skattemässiga följder om arbetsgivaren anses få ett fast driftställe utomlands. Det kan inte heller uteslutas att arrangemanget skulle kunna ses som utstationering, med efterföljande krav på att anmäla förfarandet till lokala myndigheter och krav på att följa vissa lokala regler, såsom om arbetstid. Vissa länder har ett straffansvar för arbetsgivare om utstationeringsreglerna åsidosätts. Ni bör i varje enskilt fall undersöka konsekvenserna innan ni accepterar att någon arbetar från utlandet. Det spelar nämligen stor roll varifrån arbetet utförs, även om det utförs digitalt.

»Ni bör i varje enskilt fall undersöka konsekvenserna innan ni accepterar att någon arbetar från utlandet.«

Publicerad: tisdag 15 juni, 2021