Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

INTRO

Ge HR en styrelseplats!

»Svenska bolagsstyrelser saknar HR-kompetens.«

Det var rubriken i Dagens industri när jag blev intervjuad för en artikel i slutet av maj. I den lyfte jag frågan om kompetensbristen och likformigheten i svenska bolagsstyrelser.  

Responsen från er HR-kollegor har varit fantastisk. Tack för alla insiktsfulla och peppande inlägg och hälsningar. Att vi inom HR förstår värdet av vår kompetens är tydligt och vi vet att vi kan tillföra både viktig kunskap och erfarenhet på alla nivåer i organisationer och bolag. 

Styrelsers uppdrag är att styra och stödja vd och ledning. Det är också att tillsätta en vd som kan leda verksamheten och ha förståelse för de avgörande frågorna: Digitaliseringen har accelererat under pandemin. Många pratar om ett utvecklingssprång som annars skulle ha tagit fem år. Organisationer behöver nu rita kartan och förstå vägen framåt. 

Några andra viktiga hållpunkter för en organisations framgång är att kunna attrahera och behålla kompetenser, säkra en innovativ, inkluderande kultur och ett ledarskap som stöder det. Till sist, men kanske viktigast, att utveckla medarbetare mot de nya jobben genom ett kontinuerligt livslångt lärande. 

I den processen behöver organisationer designa och följa upp arbetet så att hälsa kommer i centrum och social hållbarhet är en naturlig del. 

Det här går att mäta och dessa tal borde intressera styrelser!

Hur kan det komma sig att intresset stannar vid CFO:s rapportering av siffror kring det ekonomiska läget, och att det som mäter vad som skapar skillnaden i organisationen inte följs upp och efterfrågas? 

Att de relevanta frågorna ställs från styrelsen till ledningen är viktigt för alla oss som arbetar inom HR. Här sätts prioriteringar. Blir de rätt får vi möjlighet att arbeta med att säkra en väl fungerande arbetskultur som står redo att ta sig an framtidens utmaningar.   

I dag har endast fyra procent av alla HR-chefer i stora bolag en plats i en styrelse. Låt oss gemensamt se till att ändra på det!   

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: tisdag 15 juni, 2021