SOMMAR

Nio HR-böcker för hängmattan

Förena nytta med nöje, och skapa nya insikter under semestern! Juryn för Årets HR-bok delar med sig av sina allra bästa och mest inspirerande tips.

Att arbeta för lika villkor – ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation

Av: Britt-Inger Keisu 

Utifrån ett 20-tal författares perspektiv får vi ta del av forskning och resonemang kring hur organisationer kan och bör arbeta för ett rättvist och jämlikt arbetsliv. Boken har ett tydligt syfte, och fyller en viktig funktion med sina angelägna ämnen inom områdena makt, genus och jämställdhet. Boken behandlar både lagar, metoder och rättsliga perspektiv på olika HR-processer samt strukturella perspektiv på jämlikhetsproblematik. 


Magkänslans intelligens: vetenskapen bakom bra beslut

Av: Alexander Norén

Alexander Norén beskriver på ett enkelt och lättfattligt sätt hur vi kan och bör fatta beslut. Han menar att väldigt många beslut tas enbart utifrån magkänslan, vilket sällan är speciellt effektivt. Författaren ger många bra och tydliga exempel på verktyg och metoder som kan underlätta vårt beslutsfattande. Av dessa kan nämnas »Plus- och minus-listan«, »Sova på saken« och »Gott nog är bäst«. Ingen av dessa metoder är nya utan de flesta av oss har säkert ett flertal gånger använt oss av en eller flera av dem, men det betyder ju inte att de inte är bra att använda igen. 


Dold potential – så skapas innovation utanför kärnaffären

Av: Mattias Axelson

Mattias Axelson vill med denna bok inspirera företag och organisationer att vidga sina vyer och inte bara fokusera på sin kärnverksamhet. Han menar att i stort sett alla organisationer skulle vinna på att se utanför de vanliga ramarna. Boken är lättläst, tydlig och ger många bra exempel från verkligheten. Upplägget gör det lätt att gå tillbaka till ett specifikt avsnitt för att förstå och inspireras att »våga ta steget«.

Författaren har valt att dela upp boken i tre delar: 1. Om nödvändigheten att lyfta blicken utanför boxen som omger dagens företag. 2. Hitta möjligheter för nya affärer med kunskap och proaktivitet. 3. Förverkliga nya affärer med rätt organisation. Varje del består av flera kapitel och varje enskilt kapitel avslutas med en tydlig sammanfattning samt ett antal frågor och tips.


Uppskattande ledarkonst – Språkets betydelse för ledarskapets utmaningar

Av: Susanne Bergman, Camilla Blomqvist

Med utgångspunkt i forskning, praktiska exempel och framtidsstudier beskriver författarna ledarskapets kommunikation som en konstart och hur en uppskattande dialog blir allt viktigare i framtidens arbetsliv. Författarna utforskar åtta ledarutmaningar och frågeställningar som berör många chefer i dag och lyfter fram hur en tillitsfull ledarfilosofi och uppskattande kommunikation är avgörande för hållbara och hälsosamma arbetsplatser i framtiden. Vi är mitt inne i ett paradigmskifte mellan gamla ideal och nya synsätt på arbete. Boken vänder sig till dig som i ditt ledarskap vill påverka och möta morgondagen på nytt sätt och skapa mening, tydliga sammanhang och goda resultat genom kommunikation och att visa vägen för dina medarbetare. Med en ny syn på arbete och hur det kan utföras kan du som en modern ledare möta framtiden med mod och tillit och därmed skapa förutsättning för mänskligt växande. Vilken framtid vill du bidra till genom ditt ledarskap?


Börja göra – en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation

Av: Niklas Delmar, Emma Egnell, Johan Book

Börja göra – är en bok om just det – att börja göra. En lättillgänglig bok med stort fokus på engagemang, välmående arbetsplatser, kommunikation och ledarskap men även kring hur du kan påverka beteende och öka måluppfyllelsen. I korta avsnitt behandlas område för område med många konkreta tips samt med reflektionsövningar och gott om plats för att själv skriva ner mål, drivkrafter, göra handlingsplaner och självskattningar. Hur ser din egen engagemangsprofil ut? Hur skattar du ditt ledarskap? Stämmer dina mål och din strategi med vad du ägnar dig åt under dagarna? Förändrar eller förbättrar ni på din arbetsplats? Vill du bli en mästare på engagerande målsättningsarbete och utveckla ditt ledarskap? Om dessa frågor gör dig nyfiken är detta en bok för dig.


Mer jämställda löner – handbok för chefer

Av: Daniel Edenholm, Ulf Gustavsson

Edenholm och Gustavsson skriver en lättläst och engagerande bok, om ett komplext och högaktuellt ämne – hur man säkerställer att lönesättningen i organisationen vilar på jämställda grunder. De guidar läsaren både genom historiska perspektiv och framtidsvisioner, men ger även konkreta förslag på hur organisationer kan arbeta för mer jämställda löner. Boken utmanar läsarens egna tankeställningar genom att löpande ställa viktiga frågor att reflektera över i sin egen verksamhet. Författarna skriver med utgångspunkt i forskning, egna erfarenheter och praktiska exempel, och vänder sig till såväl HR som chefer generellt. 


Transformativ förändring och agilt ledarskap – förstå och tillämpa i praktiken

Av: Eva Norrman Brandt

Vi befinner oss i en tid av stora förändringar. Författaren av boken beskriver att vi lever i ett paradigmskifte för ledarskap och är på väg mot ett involverande, visionärt och samskapande sådant. Transformativa förändringar utmanar inte bara ledarrollen utan samtliga roller, maktförhållanden och samarbeten i en organisation. I boken får du ta del av begreppet transformativ förändring och vad det innebär i praktiken. Du får handfasta råd samt exempel på fyra verksamheter där transformativ förändring har genomförts eller pågår. Boken tar upp teorier om vuxenutveckling och hur ledare kan utveckla hur de handskas med förändringar. Det är en informativ, intressant och nytänkande bok som skapar reflektion samtidigt som den ger konkreta tips och råd till alla som är intresserade av hur organisationer och ledarskap behöver hanteras i den komplexa värld vi lever i.


Vägra väggen – facit till hållbara medarbetare

Av: Maria Ergül

I dag är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige utmattningssyndrom, och trots detta är det ännu många organisationer som famlar i mörkret för hur detta utbredda problem ska hanteras. Maria Ergül skriver en engagerande och inspirerande handbok för hållbara medarbetare där fokus ligger på prehab, men som även tar upp rehabilitering och hållbar återgång i arbete. Boken tar upp potentiella orsaker till problemen och vägar till en bättre hälsa i organisationen. Den bygger på aktuell forskning, arbetsmiljölagstiftning och beteendevetenskap, men även Maria Ergüls egna erfarenheter inom HR. Det är en lättläst, viktig och tankeväckande bok som fyller läsarens ryggsäck med såväl idéer till förbättring, som insikter om lagar och regler att förhålla sig till som arbetsgivare. Boken vänder sig till såväl HR som chefer, men även direkt till medarbetare.


Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag

Av: Gisela Bäcklander

»Att jobba en hel dag men ändå känna att man inte har fått något gjort. Att aldrig hinna tänka tankar till slut och ofta bli avbruten. Känner du igen dig?« Gisela Bäcklander har skrivit en aktuell och användbar bok med tydliga syften och bra struktur. Hon berör områden som multitasking, självledarskap, kreativitet och kvalitet samt ger exempel på strategier för att hantera stress och vara produktiv samt skapa de bästa förutsättningarna för lugn, tydlighet och ostördhet. Boken är angelägen inte minst i digitaliseringens värld och inför »det nya normala« som väntar.


Priset Årets HR-bok delas ut av Sveriges HR Förening. Juryn belönar böcker av författare som är verksamma i Sverige och som ger ett bra stöd till dem som arbetar med människors utveckling på arbetsplatsen. Är du intresserad av att gå in som ledamot i juryn är du välkommen att skicka ett mail och intresseanmälan till info@sverigeshrforening.se.

Bokjuryn 2021

Johanna Thermaenius | Keolis Sverige AB

Johan Hydén | KAMP Företagsutveckling AB

Patrizia Bricca | Handelsbanken

Björn Lorentzon | Sympa HR

Petronella Wacker | Kammarrätten i Göteborg

Carolina Lantz | Doktor24

Publicerad: tisdag 15 juni, 2021