Amanda Falck, engagemangsansvarig på Sveriges HR Förening, berättar om nya satsningen People Insight Lab.

Engagemang

Lärande nätverk

Vilka utmaningar och möjligheter väntar oss i framtiden? Amanda Falck, engagemangsansvarig på Sveriges HR Förening, berättar om nya nätverket People Insight Lab.

Sveriges HR Förening fyller 100 år i år och det är förstås ett bra tillfälle att snegla bakåt för att se vad som hänt. Men ännu viktigare är det kanske att vända blicken framåt för att möta framtiden.

Därför är det väl både symptomatiskt och passande att föreningen detta jubileumsår introducerat en ny framtidssatsning – People Insight Lab

Det handlar om en ny form av nätverk där medlemmarna får chansen att tillsammans vända och vrida på de frågor som är framtidens stora utmaningar och möjligheter. 

»People Insight Lab bygger på en tanke om ett lärande nätverk. Vi sitter alla med likartade frågor i den stora omställning vi befinner oss i och som vi kommer att befinna oss i ett tag till framöver. Vi vill koppla ihop människor för att vi tillsammans ska ta oss an det här, för det är ingen som har svaren på alla dessa frågor själv. Det finns många andra som sitter med samma eller liknande frågor och tillsammans hoppas vi kunna besvara dem«, säger Amanda Falck som är engagemangsansvarig på Sveriges HR Förening. 

People Insight Lab har förvisso startat under jubileumsåret 2021 men kommer att vara en permanent del av verksamheten. 

»Ja, detta är inget vi gör bara i år med anledning av jubileet utan tanken är att det är ett koncept som vi ska fortsätta jobba med framöver«, säger Amanda.

Två People Insight Lab-grupper är redan i gång och fler kommer att startas under hösten.
»I de två grupper som är igång utforskar vi området lärande på individ-, organisations- och samhällsnivå. Vi ser att det redan nu finns en brist på vissa kompetenser på arbetsmarknaden och att efterfrågan på dessa, samt nya kompetenser vi inte ens känner till, kommer att öka i takt med den snabba förändringstakten. Innovationskraften som kommer av en lärande kultur är också en förutsättning för att vara konkurrenskraftiga framöver.«

Det andra området som utforskas är hälsa och välmående: 

»Det handlar om hur vi designar arbete och arbetsplatser utifrån det vi vet om hälsa. Hur får vi in hälsa som en del av organisationens strategi och i själva arbetets utformning och inte bara vid sidan av. Men det finns massor av ämnen vi vill utforska i höst. Det är flera spännande ämnen på gång med intressanta partners inom olika områden.«

»Just nätverk är väldigt värdefullt för våra medlemmar och något vi tror på då det bygger på tanken om kollektiv intelligens. Det är något vi kan förädla och utveckla vidare och är en av grundtankarna med People Insight Lab.«

Som?

»Det kan handla om teknik – hur människa och teknik samarbetar. Det kan handla om framtidens arbetsplatser som ju är något många funderar på just nu…«

Hur kom ni fram till det här formatet för People Insight Lab?

»Dels har vi undersökt vad som är viktigt för våra medlemmar kopplat till vårt erbjudande som förening. Dels har vi funderat i ett lite större perspektiv på hur Sveriges HR Förening ska vara relevanta även i framtiden. Där har vi tagit hjälp av och pratat med olika experter. Just nätverk är väldigt värdefullt för våra medlemmar och något vi tror på då det bygger på tanken om kollektiv intelligens. Det är något vi kan förädla och utveckla vidare och är en av grundtankarna med People Insight Lab.«

Vilken är skillnaden mellan People Insight Lab och de andra nätverken?

»Skillnaden är att People Insight Lab drivs i projektform med en metodik vi jobbar efter. 

Vi har flera workshops, med material inom det valda området som man får läsa in sig på i förväg. I varje grupp har vi med oss en partner som delar med sig av insikter och vi ställer även frågor till och därmed engagerar alla föreningens medlemmar för att få fler insikter och mer kunskap. Så skillnaden är att vi har en outcome i People Insight Lab. Vi kommer att avsluta med att ta fram en rapport eller ett ›white paper‹ så att alla medlemmar kan ta del av resultatet. Tanken är att vi ska få ett svar på frågan: Hur ska vi gå till väga i praktiken?«

Pandemin har verkligen ställt många saker på sin spets?

»Ja, det är som forskaren Lena Lid Falkman påpekade i vår podcast Fråga Forskaren, att ›forskningen har inga svar ännu. Det har gått för kort tid‹. Vi tar med oss den relevanta forskning som finns inom det aktuella ämnet, men därifrån behöver vi samarbeta och prova oss fram. Vi blir klokare om vi delar med oss utifrån olika perspektiv och erfarenheter – tillsammans! Det är där det händer. Det är ju i sig ingen ny tanke i Sveriges HR Förening men vi tror det kommer bli mer angeläget att hitta enkla och bra sätt att koppla ihop oss och att dela med oss av våra erfarenheter.«

Vilka är med?

»Det viktigaste kriteriet för att man ska ansluta och vara med i en People Insight Lab-grupp är att man är nyfiken och intresserad av området man ska utforska. Det bygger på ett aktivt deltagande. Deltagande i grupperna erbjuder vi bara till våra medlemmar. Jag är så imponerad av hur kompetenta, duktiga och drivna alla deltagare – eller utforskare! – är. Det är så tydlig att det finns så mycket kompetens i föreningen och alla behöver ibland vrida och vända på saker.«

För mer information och anmälan: Klicka här.

Publicerad: måndag 21 juni, 2021