Fanny Widman lanserar ett nytt koncept som hjälper organisationer i jämställdhetsarbetet.

Jämställdhet

Nu får det vara nog

Fanny Widman som driver jämställdhetspodden Fannys förebilder vill med den nya tjänsten och plattformen »Det är nog« snabba på jämställdhetsarbetet.

Varför behövs det?

»Sverige backar när det gäller jämställdhet och många dutteli-duttar här och där, kanske tittar på rekryteringsprocesser och tar in någon föreläsare, men det händer inget på riktigt. Till slut lämnar kvinnorna företaget. Yngre talanger kräver åtgärder. Det handlar om konkurrenskraft.«

Berätta mer om din nya plattform!

»Mitt ledord har alltid varit medvetenhet – vi måste prata om strukturer, normer och situationer. Att kvinnor förminskas är ju inget som sker medvetet och först när vi kan få ledare, och egentligen alla, att aktivt reflektera över detta kan vi förändra ett beteende. Plattformen och tjänsten inkluderar en medarbetarundersökning som tar tempen på kulturen, när det gäller förminskning utifrån kön, och en ledarskapskurs på sju veckor som utgår från min bok. Sedan samlas allt i en rapport, både undersökningen och utbildningen, där vi visar på förbättringspotential och åtgärder. Företag kan bli Fannys förebilder-certifierade men det kräver också en ordentlig uppföljning.« 

Vad vill du uppmana Sveriges HR-specialister till?

»Mejla info@fannysforebilder.se, haha! Avsätt en ordentlig budget för frågan, det handlar inte bara om branding. Det är 2021 och jag vill varken höra att kvinnor måste ta mer plats eller att de som gör det är bitchiga. Jag vill inte ens att vi pratar om manligt och kvinnligt – jag vill att vi pratar om individer.«

Publicerad: torsdag 22 juli, 2021