Nedslag

»HR måste gå i bräschen och vara bra på AI«

Camilla Häggroth, HR- och hållbarhetschef på Fonus, har studerat hur HR kan utvecklas med hjälp av artificiell intelligens. Rapporten bjuder på en rad överraskande insikter.

När algoritmerna tar över kan det leda till att HR-arbetet blir mer mänskligt, tror Camilla Häggroth, som är HR- och hållbarhetschef på Fonus-koncernen. Hösten 2019 fick hon ett stipendium på 100 000 kronor från stiftelsen Pause och Camilla har sedan dess studerat hur HR-funktionen kan förbättras med och påverkas av artificiell intelligens och algoritmer. 

Nu är studien klar.

»Ju mer jag har studerat möjlig­heterna – och riskerna förstås! – desto säkrare har jag blivit på att AI kommer att göra arbetslivet mer mänskligt. Det kan ju låta som en motsägelse men som sociolog med filosofisk läggning blir jag mer och mer övertygad om att när vi automatiserar allt mer av det enklare arbetet som många kunskapsorganisationer utför, så ger det betydligt mer tid till att ta sig an mellanmänskliga och mer komplexa problem«, säger hon.

Camilla går igenom AI ur olika perspektiv i rapporten. Först och främst som megatrend men också dess betydelse för företag och organisationer. En annan del handlar om den roll AI kan komma att spela specifikt för HR. Hon menar att det kan vara den största omvälvande förändringen för såväl stora som små organisationer:

»Man måste våga prova i det lilla men också vara medveten om vad som gäller med datasäkerhet, etik och GDPR.«

»Är det någon som förstår det mänskliga i en arbetssituation så är det ju HR. AI är inte en teknisk fråga, eller en IT-fråga. Det är inte bara ett nytt verktyg. Därför borde HR bli kunniga om AI och vara med och driva projekten och förändringen i organisationen. Vi måste gå i bräschen och vara duktiga på detta.«

Det var hennes bakgrund som sociolog som väckte hennes intresse för ämnet.

»Jag är nyfiken på hur grupper fungerar och hur vi responderar med varandra och på verktyg och förutsättningar i arbetet. Sedan har jag blivit väldigt intresserad av just artificiell intelligens i kombination med kollektiv intelligens. Vad gör den med oss som människor och vad gör den med slutprodukterna? Vi ympar ju in saker som vi själva kanske inte till fullo förstår.«

AI kan kännas en smula abstrakt när man pratar om det? Det kan vara svårt att förstå de konkreta funktionerna.

»Jag kände också så – innan nyfikenheten tog överhanden. Men du behöver inte vara datatekniker för att förstå de övergripande koncepten om AI och hur det kan användas. Man måste våga prova i det lilla men också vara medveten om vilket åtagande man gör när det gäller data­säkerhet, GDPR och etik.«

Camilla Häggroth, HR- och hållbarhetschef på Fonus, har studerat hur HR kan utvecklas med hjälp av AI.

»Det finns ju hur mycket som helst där man kan ympa in AI i olika former och i olika hög grad.«

Var ska man börja?

»HR kan börja använda sig av AI i allt från enkla sammanhang som gör det mer handgripligt – som att flytta siffror från ett Excel-ark till ett system, det är ju en enkel robotiseringsfunktion – till att bygga chatbotar som tränas med den information vi redan gett i våra system. Det finns avgränsade, lämpliga ställen och börja på och det tror jag att vi måste göra, inte minst för att det brukar vara ganska smala funktioner och inte särskilt många personer som har frågor att svara på. Då kan man automatisera dom så att man upplever att man får rätt svar 24/7. Som chef eller medarbetare i en ­organisation. Så man kan ju zooma in till saker som blir väldigt handgripliga.«

Ett bra första steg?

»Lena Bjurner, som är vd och generalsekreterare för Sveriges HR Förening, kontaktade mig och frågade om vi inte kunde tänka oss att ta fram en utbildning om AI för HR-skrået. Så vi har börjat bryta mark. Vi har hållit två omgångar av den utbildningen nu och de har varit fulltecknade. Många är nyfikna och vill prova men har inte modet eller stödet. Vi får hjälpa varandra. På det sättet kan vi som skrå fortsätta att vara relevanta.«

Det är lättare att se möjligheterna och risker om man förstår ämnet?

»Ja, det kommer oavsett om vi vill det eller inte. Det är lite roligare att ligga i framkant där utvecklingen sker. Det tar så lång tid att komma ikapp. Det finns ju hur mycket som helst där man kan ympa in AI i olika former och i olika hög grad. När algoritmerna ska ge beslutsstöd, göra analys och prediktion blir det mer sofistikerat och som lekman kan det vara svårt att syna korten. Vad är det för algoritm och hur kan vi bedöma den? Det är ett språk till som många behöver lära sig, i alla fall på grundnivå, för att kunna syna korten för att undvika en bias. För det är ju trots allt en människa som gjort programmeringen. Och alla har preferenser.«

Men vi är ännu i början av utvecklingen med AI, och det finns förmodligen väldigt stora fält som är outforskade.

»Många företag skyltar med att man använder AI i sin organisation men synar man det lite i sömmarna så är det fortfarande väldigt få organisationer som har en större del av sin omsättning tack vare AI.« 

Text: Tommy Jeppsson
Illustration: Maja Norrby
Foto: Peter Cederling

Publicerad: tisdag 24 augusti, 2021

6 nycklar

# 1 Utveckla din egen kunskap om AI.

# 2 Bygg och utmana din C-nivå för att aktivt skaffa AI-kompetens.

# 3 Var förnuftets röst när det handlar om att skydda den etiska användningen av data och dataskydd.

# 4 Bygg en lärande kultur.

# 5 Ta fram en organisationsomfattande re-skill- och up-skill-agenda.

# 6 Driv förändring med förstärkning av människor i en relation mellan människa och maskin, det vill säga kollektiv intelligens.

 

3 lärdomar om AI för HR

Bygg din egen kunskap om AI.

Om inte HR-chefer engagerar sig i möjligheterna med AI kommer någon annan funktion i verksamheten att göra det. Detta är en uppmaning till handling och för att utvidga och omdefiniera HR-rollen och kompetensen. Om vi inte följer med de externa förändringarna blir vi mindre relevanta och organisationen kommer att missa fördelarna med att arbeta med både den mänskliga och maskinella sidan av verksamheten tillsammans. Alltså, dra den fulla nyttan av potentialen med kollektiv intelligens – maskin och människa tillsammans.

Värna etiken

HR, ledare, forskare och AI-experter måste arbeta tillsammans för att skydda oss mot de risker som följer med AI. Det kommer att leda till ännu bättre lösningar för att minska bias.

Var transparent med användning av data och vilken typ av data som används för urval och matchning. Vad gäller datainsamling: Att du kan, betyder inte att du borde. för att nu låna vad Diane Gherson, tidigare CHRO på IBM, har sagt.

Kör igång!

Som HR-professionals måste vi uppvisa datakompetens och utveckla vår HR-funktion och våra HR-processer genom att inkludera AI. Samtidigt som vi också ska värna datasekretess och etik och vara förnuftets röst i våra organisationer. Då har vi de bästa möjligheterna till utveckling och framtida framgång.