Cecilia Lundin.

Ledstjärnor

»Jag har försökt att vara extra närvarande«

Sveriges HR Förening grundades av Kerstin Hesselgren för 100 år sedan. Hon var en pionjär som brann för en rättvis arbetsmiljö med fokus på människan. I hennes anda frågar vi ledarprofiler och beslutsfattare om vem och vad de har inspirerats av, och hur de själva driver förändring. Den här månaden är turen kommen till Cecilia Lundin, Head of People Experience & Culture, Telia Company.

Det senaste året har fyllts med utmaningar i spåren av pandemin. Finns det någon person eller organisation som har inspirerat dig lite extra det senaste året?
»Fredrik Hillelson och Beredskapslyftet har inspirerat mig med sin handlingskraft och med den självklarhet som de har drivit och åstadkommit resultat, förändring och engagemang. Deras sätt att korsbefrukta människor, nätverk och kompetenser på ett disruptivt sätt i en helt ny och okänd situation och genom det göra verklig skillnad är något jag tar med mig som starkt, framgångsrikt och beundransvärt.«

Hur har du gjort för att inspirera andra?
»Jag har försökt vara extra närvarande och tydlig i mitt ledarskap. Både genom att förmedla och påminna om riktningen framåt på ett inspirerande och engagerande sätt och genom att coacha och stötta varje individ utifrån dennes specifika förutsättningar och situation. Vikten av att se varje människa och vara närvarande i sitt ledarskap i kombination med att jobba med kultur och vision, tydliga mål, uppföljning och coaching är något jag tycker har varit extra viktigt under den här perioden. Att skapa samma förutsättningar både i den digitala och den fysiska arbetsmiljön och interaktionen är något som har varit spännande och som jag har fokuserat på.«

Vem skulle du vilja höra från i den här stafetten? 

»Jag skickar gärna vidare stafettpinnen till Fredrik Hillelson och Beredskapslyftet. Det vore spännande att höra mer om hur de har arbetat, och vem han har inspirerats av.«

Publicerad: måndag 6 september, 2021

TILLSAMMANS SER VI FRAMÅT!

Med den är intervjuserien vill vi efter ett extraordinärt år lyfta inspirationskällor och hylla de många fantastiska insatser som gjorts under pandemin, av såväl enskilda individer som av organisationer som bidrar till en positiv samhällsutveckling i Kerstin Hesselgrens anda. Det är också ett avstamp mot HR Dagarna och HR Galan i höst, samt Sveriges HR Förenings 100-årsjubileum, där vi firar vår profession och sätter ljuset på några av vår tids viktigaste frågor – och hur vi tillsammans ska ta oss an framtidens utmaningar.