Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Våga prata om det svåra

För att kunna åstadkomma en verklig förändring inom mångfald- och inkluderingsarbetet krävs det både nytänkande och en rad olika angreppssätt.

»Om det fanns ett enda rätt arbetssätt så hade vi redan löst de här komplexa frågorna«, säger Maria Hamstedt, Chief Inclusion & Diversity Officer på SEB när hon gästar Lena Bjurner i premiäravsnittet för säsong två. Enligt Maria Hamstedt gäller det att arbeta med såväl olika angreppssätt som perspektiv på alla nivåer för att på ett bra sätt kunna ta sig an mångfalds- och inkluderingsarbetet. Maria berättar om behovet av att ha en inkluderande dialog och att våga prata om det som är svårt utan att döma för att på det sättet ta bort laddningar kring dessa viktiga frågor.    

Lyssna här!

Publicerad: onsdag 15 september, 2021

Maria Hamstedt