COACH

Ledningsgruppen måste moderniseras

Problemet med ledningsgruppen är att den bygger på över 100 år gamla managementteorier, enligt HR-profilen Magnus Dalsvall.

Problemet med ledningsgruppen är att den bygger på över 100 år gamla managementteorier, enligt Magnus Dalsvall. 

»Moderna organisationer är inte längre enkla hierarkier utan mycket mer komplexa, och det finns undersökningar som visar att centralt fattade förändringsbeslut misslyckas«, säger Magnus Dalsvall som driver HR Akuten.

»En del säger att ledningsgruppen är företagets hjärta och hjärna, men då går oändligt mycket kunskap ute i organisationen förlorad. Och ser man det som att ledningsgruppen ska vara ett starkt team riskerar man ›groupthink‹ och en distans från övriga medarbetare.«

Lösningen som Magnus Dalsvall ser det är en mer flexibel ledningsgrupp. Eller egentligen vore »råd­givningsgrupp« ett mer korrekt, mindre prestigefyllt, namn: ett nätverk av olika professionella individer. Vd kallar dem som vet och kan bäst i frågan och inte efter hur organisationen ser ut. 

Men hur vet man vilka som ska kallas?

»Att ha ett ordentligt nätverk och kunskap om organisationen är A och O. Alla klagar på att komplexi­teten i företagandet ökar, men det är inte mer checklistor eller kontroll som behövs, utan koll. Jag menar att det är en av vd:ns främsta roller att lyssna av inåt i organisationen.«

Största problemet?

»Antagligen att det är så mycket prestige att sitta i ledningsgruppen. Jag har suttit i ledningsgrupper där jag känt att viktiga kompetenser saknas och att det blir både tungrott och för mycket fokus på avrapportering och historik.«

Text: Mari Janson

Publicerad: onsdag 22 september, 2021
Magnus Dalsvall
Magnus Dalsvall