Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

INTRO

Det är nu vi har chansen!

Lika mycket som jag älskar sommaren har jag alltid älskat hösten. Skulle jag få bestämma skulle nyår ligga i september. Den naturliga känslan av nystart.

Men den här hösten är speciell. Det är nu det avgörs! Pandemin har inneburit stängda samhällen, lidande och personliga tragedier, men också visat prov på människans stora innovationskraft och anpassningsförmåga. 

I spåren av händelseutvecklingen det senaste året har det spekulerats spaltmeter kring hur ­morgondagens arbetsplatser kommer att se ut. Vilka är våra önskemål och vad har vi för krav på framtida flexibilitet? Rapporterna och undersökningarna om detta har duggat som det tätaste höstregn sedan vi kom tillbaka från semestrarna – och alla säger de samma sak: Medarbetare vill inte tillbaka till det som var innan. De ser stora fördelar i den ökade flexibiliteten. Fördelar för både individ, organisation och samhälle.  

»De organisationer som lyckas lösa önskemålet om flexibilitet kommer att vara vinnare.«

De organisationer som lyckas lösa önskemålet om flexibilitet och skapa fungerande hybridlösningar kommer att vara vinnare. Ett fungerande hybridarbete innebär att det finns lösningar kring hur kulturen och teamen fortsätter att utvecklas. Att man inte gör skillnad på dem som är på kontoret och dem som inte är det, varken medmänskligt eller tekniskt. Att kontoret är en inspirerande plats att gå till. Och inte minst – att ledarskapet inte fastnar i gamla mönster. Vi leder med syfte, mål och tillit i stället för hierarki och kontroll. Vi sätter människan och hållbarheten i centrum.

HR har en otroligt viktig roll i höst. Om våra organisationer ska lyckas krävs både nyfikenhet och mod. Det finns gott om fallgropar på vägen att vara uppmärksam på. Låt oss hjälpas åt. Jag ser fram emot en spännande höst tillsammans med er alla på fram­tidens arbetsplats. 

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: torsdag 23 september, 2021