Dilemmat

Vaccinations­register – ett minfält

Akta er för juridiska fallgropar när man frågar medarbetare efter vaccinationsstatus.

När allt fler blir vaccinerade börjar många arbetsgivare fundera över hemarbetande anställdas återgång till arbetsplatsen. Det kan då inom ramen för arbetsmiljöarbetet kännas rätt att fråga medarbetarna om deras vaccinstatus. Förs ett register över svaren finns dock flera fallgropar – goda intentioner till trots. Uppgiften om vaccinstatus är nämligen en känslig personuppgift enligt GDPR. Börja med att fundera över svaret på de klassiska GDPR-frågorna: Varför och på vilken grund? Gissningsvis är svaret på varför smittskyddsrelaterat. Många lär vilja besvara på vilken grund med att låta medarbetaren berätta frivilligt – här finns dock djupa fallgropar. Dels är det ur GDPR-synpunkt tveksamt om frivillighet (läs: samtycke) går att använda i ett anställningsförhållande, dels riskerar frivilligheten att stjälpa ert smittskyddsändamål. Om många medarbetare vägrar yttra sig äventyras tveklöst registrets effektivitet, åtminstone om ni vill genomföra en total återgång till arbetsplatsen. En bro över fallgropen kan vara om ni som arbetsgivare är legalt skyldiga att ha registret, men en tydlig förpliktelse därtill lyser med sin från­varo. Arbetet bör sålunda organiseras smittsäkert med utgångspunkt att alla inte är vaccinerade och att det inte går att skilja vaccinerade och icke vaccinerade åt. 

Text: Ebba walberg snygg (advokat)

Publicerad: torsdag 7 oktober, 2021