Johan Segergren och Zorica Bodiroza.

FRÅGA FORSKAREN!

Styrelsens roll för ett hållbart arbetsliv

Ulrica von Thiele Schwarz bedriver forskning kring bolagsstyrelsers roll när det gäller utvecklingen av ett hållbart arbetsliv.

I detta spännande avsnitt av Fråga Forskaren belyses sambandet mellan god arbetsmiljö och högre prestation hos medarbetare samt organisationers förmåga att kunna attrahera och behålla dem. Frågor om hälsa, välmående, säkerhet är viktiga för verksamhetens produktivitet, tillväxt och lönsamhet. Ulricas forskning visar att frågorna bör adresseras i styrelserummen i större utsträckning. Vilken kompetens behöver tillföras till styrelserna för att få upp dessa frågor på agendan? Hur bedrivs frågorna på ett proaktivt sätt med tydlig riktning och uppföljning? Hur går man från ord till handling när det gäller att skapa förutsättningar att utveckla ett hållbart arbetsliv? Det är områden som berörs i detta avsnitt.

Lyssna här:

Publicerad: måndag 25 oktober, 2021

 

Ulrica von Thiele Schwarz
Ulrica von Thiele Schwarz. Foto: Johanna Wulff