Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

intro

HR gillar sitt jobb och gör skillnad

Nu är vi i det som många kallar det nya normala! 

Efter att under två år ha arbetat hårt och löst frågor vi inte ens visste fanns är vi nu i nästa fas. Pandemin har gett HR en plats i centrum och enligt en Novusundersökning genomförd på uppdrag av Akademikerförbundet SSR är hela 73 procent av oss HR-medarbetare nöjda med vår arbetssituation. 

Det är också med glädje jag läser att tre av fyra upplever att de gör skillnad i sina organisationer och att HR också i de allra flesta fall har tagit plats i ledningsgruppen. 80 procent av de tillfrågade har som huvuduppgift att vara strategisk partner! 

Allt är dock inte rosenrött. Två av tre upplever en för hög arbets­belastning, och den har för många ökat under det senaste året. ­Samtidigt säger faktiskt åtta av tio att de finner tid för återhämtning.  

»Tre av fyra upplever att de gör skillnad i sina organisationer, och HR har i de flesta fall tagit plats i ledningsgruppen.«

Totalt sett är det dock väldigt positiva siffror, och det är betydelsefullt på mer än ett sätt.

Inom HR vet vi hur viktigt det är med medarbetare som trivs
med sin situation och är engagerade – det gäller också oss själva.

Vi är på en spännande resa där vår gemensamma möjlighet framåt är att bibehålla den roll vi tagit under krisen och att fortsätta arbeta för ett hållbart och inkluderande arbetsliv. Här finns en rad viktiga utmaningar att hantera. I detta nummer tar vi upp några av dem. På sidorna 32–36 har vi en special om det nya hybridkontoret, där vi lyfter några högaktuella frågor om hur vi ska förhålla oss till ett uppdaterat sätt att arbeta. Vi har även träffat John Mellkvist, som är landets kanske ledande opinionsbildare inom ålderism (sid 38). Mångfald och inkludering är en av vår tids mest kritiska frågor för att skapa en hållbar arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. En annan stark röst är Iwette Rapoport, som har startat Change Collective i syfte att minska våld i nära relationer. Har arbetsgivare ett ansvar i den frågan? I en öppenhjärtig intervju berättar Iwette om sitt arbete och varför hon ser att frågan hör hemma på arbetsgivarnas agendor (sid 22). 

Det finns både nya och välkända möjligheter och utmaningar i det nya normala. Tillsammans gör vi skillnad. 

Lena Bjurner, generalsekreterare
Sveriges HR Förening

Publicerad: tisdag 26 oktober, 2021