Dilemmat

Så funkar nya visselblåsarlagen

– men vem på arbetsplatsen ska bedöma visslingarna som kommer in?

Nyligen antogs den nya visselblåsarlagen. Från och med december i år kan det visslas med skydd av de nya reglerna, men min erfarenhet säger att tre av fyra visslingar hör inte hemma i ett visselblåsarförfarande. Men vem ska bedöma visslingarna som kommer in? Dessa bedömningar är en grannlaga uppgift och det krävs någon med kunskap och tid. Lagen pekar inte ut någon särskild roll, men ställer krav på oberoende och självständighet. Med detta avses framför allt att personerna i fråga ska kunna vidta utredningsåtgärder och dra egna slutsatser utan ledningens föregående godkännande. Förarbetena jämför ställningen med dataskyddsombudets, men även exempelvis en styrelseledamot eller complianceansvarig kan ta rollen. Samtidigt får utsedda personers övriga arbetsuppgifter inte krocka med uppgiften som visselblåsaransvarig. Det är viktigt att bedömningen och efterföljande utredningar genomförs objektivt, utan intressekonflikter. Det kan även vara lämpligt att doku­mentera vilka överväganden som gjorts vid valet av person och hur man resonerat kring intressekonflikter för det fall Arbetsmiljöverket kommer på besök. En stor del av en visselblåsarkanals legitimitet hänger på att mottagandet upplevs som sakligt, vilket i slut­ändan är avgörande för vilket värde den medför.

Text: Ebba Walberg Snygg (advokat)

Publicerad: tisdag 26 oktober, 2021