COACH

Våga lita på medarbetarna!

Vem ska man tro på? Jo, på medarbetarna – och låta samskapandet ta verksamheten till nya höjder. Louise Bringselius forskar på tillitsbaserat ledarskap.

Tillitsbaserat ledarskap ligger i tiden – och på regeringens bord. Louise Bring­selius, filosofie doktor och organisationsforskare vid Lunds universitet med inriktning mot den offentliga sektorn, förespråkar just det i sin nya bok Tillitsbasterat ledarskap: från pinnräknande till samskapande. Mellan 2017 och 2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. 

»Regeringens ambition är att man ska jobba tillitsbaserat i den ­offentliga sektorn – givet dess speciella sammanhang med lagar och etik – men det är minst lika viktigt i den privata sektorn«, säger Louise Bringselius.

Hur låter hisspitchen för din nya bok?

»Den är nyskapande ur tre perspektiv. För det första reduceras inte ledarskapsfrågan till psykologi, utan lika stor tonvikt ligger vid att det är en styrprincip. För det andra förklarar den särskilt vad det innebär att vara chef på offentligt uppdrag. För det tredje fokuserar den inte på hur chefen ska få medarbetarna att göra som denna själv vill, utan det handlar om samskapande.«

Du pratar också om chefens tre roller.

»Coachrollen är viktig, men också att vara en kompass – som chef visa vägen, det gemensamma syftet, organisationens varför. Och att vara vägröjare. I stället för att peka med hela handen fråga ›vad kan jag göra för att ni ska lyckas?‹. Vilket stöd behövs för att medarbetare och klienter ska nå målen?«

Varför är tillit så viktigt?

»Man kan inte kräva engagemang av medarbetare, man måste förtjäna det. När vi detaljstyr människor som har en stark känsla av levnadskall minskar den inre motivationen. Det här vet vi i forskningen sedan över tio år.«

»Generellt läggs i dag mer tid på att jaga småfel och skuldbelägga i stället för på det som är riktigt allvarligt.«

Men varför är det så svårt att lita på människor?

»Vi forskare pekar på att det är jobbigt att ta risker. Det ger en känsla av kontroll att styra med regler. Även om man styr på avstånd.«

Kan det vara en fallgrop att låta alla bestämma själva – att ingen tar ansvar?

»Det handlar om reflexiv tillit, ingen förespråkar naiv tillit. Chefen måste tydliggöra riktning och ramar och agera på allvarliga fel och misstag. I den offentliga sektorn kan ju liv och hälsa stå på spel. Men generellt läggs i dag mer tid på att jaga småfel och skuldbelägga i stället för på det som är riktigt allvarligt.«

Kan alla lära sig ett tillitsfullt ledarskap?

»Min grundhållning är optimism. Bara de som lyckas kommer på sikt att behålla personal och överleva. Jag har jobbat som marknadschef på ett it-bolag och den branschen har varit en stor inspiration i mitt arbete inom den offentliga sektorn. Men nästa bok handlar faktiskt om tillitsbaserat ledarskap i näringslivet.« 

Text: Mari Janson
Foto: Peter Westrup

Publicerad: tisdag 26 oktober, 2021

Louise Bringselius

Gör: Forskare, föreläsare och författare specialiserad på ledarskap och organisationskultur i den offentliga sektorn. Docent och universitetslektor på Företags­ekonomiska institutionen vid Lunds universitet,

Bor: Villa i Lund.

Familj: Man och två barn, 16 och 12 år.

Intressen: Tennis, träning, politik, vetenskap, fotografi.

Dold talang: Är en fena på att baka tårtor och jobbade extra på bageri hela ungdomen.

Aktuell: Med nya boken Tillits-baserat ledarskap.